Liên hệ TT KNQG

Quyết định 116/QĐ-KN-TCHC về việc ban hành Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương

Cập nhật: 10/07/2020 11:48

Ngày 6/7/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Quyết định số 116/QĐ-KN-TCHC về việc ban hành Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương

Các tin liên quan:

 

Tải nội dung Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương tại đây

I. Các mẫu biểu kế toán, tài chính

II. Mẫu biểu Dự án khuyến nông

III. Mẫu biểu hoạt động khuyến nông thường xuyên

Mẫu biểu hoạt động đào tạo

Mẫu biểu hoạt động thông tin đại chúng

Mẫu biểu hoạt động tổ chức sự kiện

 
   
Scroll