Liên hệ TT KNQG

Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

Cập nhật: 24/06/2020 09:59

Ngày 12/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

 

Tải Quyết định tại đây

Tải nội dung Quy chế tại đây

Tải Mẫu I, Mẫu II, Mẫu III, Mẫu IV, Mẫu V, Mẫu VI

 
   
Scroll