Đang Online:
1.028

Đã truy cập:
92.572.560
Liên hệ TT KNQG

Thông báo bán đấu giá tài sản của dự án

Cập nhật: 11/11/2016 09:12

Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức bán đấu giá tài sản là đàn cá chim vây vàng bố mẹ của dự án. Thông tin chi tiết của Thông báo, xem trong file đính kèm

 
   
Scroll