Liên hệ TT KNQG

Thông tin các mô hình – dự án cần đẩy mạnh truyền thông sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022

Cập nhật: 19/07/2022 16:41

Với chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”, sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 được tổ chức nhằm thúc đẩy canh tác nông nghiệp bền vững thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, trong đó tập trung vào các nội dung: Cơ giới hóa đồng bộ; Canh tác thông minh; Ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.

Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sự kiện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 441/KN-TTTT ngày 18 tháng 7 năm 2022 đề nghị các đơn vị truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền:

(1) Các hoạt động, hình ảnh về sự kiện;

(2) Các mô hình trình diễn của các doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông địa phương triển khai tại Nam Bộ

Danh sách các  mô hình - dự án 

 
   
Scroll