Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 154/KN-TTTT về việc phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật: 04/04/2019 17:58

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi đồng thời thúc đẩy chăn nuôi an toàn có kiểm soát;

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn Ngày nay mở tiểu mục “Thịt lợn an toàn” trên chuyên trang Khuyến nông với mục tiêu đẩy mạnh phát triển sản xuất và tiêu thụ thịt lợn an toàn.

Để có những thông tin kịp thời, chính xác về các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, các chuỗi chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ thịt lợn an toàn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị quý đơn vị cung cấp thông tin liên quan đến nội dung tuyên truyền nêu trên đồng thời tạo điều kiện cho các phóng viên đưa tin, phỏng vấn về các chuỗi chăn nuôi lợn an toàn.

(Thông tin gửi về: Phòng Thông tin tuyên truyền - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: 024.3.7711265; mail: tthlknqg@gmail.com. Website: khuyennongvn.gov.vn)

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia rất mong nhận được sự phối hợp tích cực và chặt chẽ của các cơ quan, doanh nghiệp./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hạ Thúy Hạnh

(Đã ký)

 
   
Scroll