Đang Online:
1.616

Đã truy cập:
76.858.266
Liên hệ TT KNQG
TTKNQG: Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý

TTKNQG: Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý

Cập nhật: 16:55 - 10/06/2015
Ngày 29/5/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 339/KN-TCHC thông báo về kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý năm 2015
TTKNQG: Công văn số 229/KN- ĐTHL ngày 17/4/2015 về giảng viên và tài liệu tập huấn các lớp ToT năm 2015

TTKNQG: Công văn số 229/KN- ĐTHL ngày 17/4/2015 về giảng viên và tài liệu tập huấn các lớp ToT năm 2015

Cập nhật: 15:37 - 05/05/2015
Thực hiện Quyết định số 5783/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2014 về phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 2015 và Quyết định số 42/QĐ-KN-KHTC ngày 30/01/2015 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc phân bổ nội dung và kinh phí nhiệm vụ đào tạo huấn luyện năm 2015 (đợt 1);
TTKNQG: Công văn 208/KN- ĐTHL hướng dẫn các đơn vị triển tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông năm 2015

TTKNQG: Công văn 208/KN- ĐTHL hướng dẫn các đơn vị triển tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông năm 2015

Cập nhật: 16:28 - 14/04/2015
Ngày 14/4/2015, TTKNQG ban hành công văn số 208/KN- ĐTHL hướng dẫn các đơn vị triển tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông năm 2015
TTKNQG: Công văn số 130/KN-CNTY  về phòng chống dịch Lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới

TTKNQG: Công văn số 130/KN-CNTY về phòng chống dịch Lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới

Cập nhật: 08:41 - 17/03/2015
Ngày 16/3/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 130/KN-CNTY gửi TTKN các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh; Các đơn vị đang triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi tại các tỉnh biên giới về việc phòng chống dịch Lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới
TTKNQG: Phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

TTKNQG: Phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Cập nhật: 16:57 - 05/02/2015
Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 59/KN-CNTY về việc phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
Công văn Quyết toán kinh phí dự án khuyến nông Trung ương

Công văn Quyết toán kinh phí dự án khuyến nông Trung ương

Cập nhật: 10:52 - 09/01/2015
Ngày 02/12/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 908 /KN-TC đề nghị Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư các tỉnh, thành phố; các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ khuyến nông chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ và bố trí, sắp xếp, cử cán bộ tham gia để việc quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định và theo lịch đã sắp xếp (có lịch kèm theo).
TTKNQG: Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 và kế hoạch 2015

TTKNQG: Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 và kế hoạch 2015

Cập nhật: 16:27 - 12/12/2014
Để cập nhật tình hình triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của hệ thống khuyến nông và là cơ sở để báo cáo Bộ, ngày 12/12/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 944/KN-ĐTHL đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/TP báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 và kế hoạch 2015 trước ngày 31/12/2014.
TTKNQG: Đề nghị các đơn vị báo cáo tổng kết khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2014

TTKNQG: Đề nghị các đơn vị báo cáo tổng kết khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2014

Cập nhật: 15:39 - 10/12/2014
Ngày 09 tháng 12 năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 934/KN-KHTH đề nghị Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư các tỉnh/ thành phố báo cáo tổng kết công tác khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2014 (Theo biểu mẫu đính kèm) trước ngày 31/12/2014.
TTKNQG: Công văn số 858/KN-ĐTHL ngày 18/11/2014 về việc nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện ToT năm 2014

TTKNQG: Công văn số 858/KN-ĐTHL ngày 18/11/2014 về việc nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện ToT năm 2014

Cập nhật: 16:22 - 18/11/2014
Ngày 18/11/2014 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Công văn số 858/KN-ĐTHL gửi các đơn vị ký hợp đồng thực hiện các lớp tập huấn khuyến nông về việc nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện ToT năm 2014, thời gian hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu kết quả trước ngày 30/11/2014.
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Cập nhật: 15:33 - 22/10/2014
Ngày 21/10/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Thông báo số 757/TB-KN-KHTH thông báo về việc tuyển dụng lao động.
trong tổng số: 17 trang
 
   
Scroll