Đang Online:
1.379

Đã truy cập:
103.021.196
Liên hệ TT KNQG
Công văn 219/KN-TCHC về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông

Công văn 219/KN-TCHC về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông

Cập nhật: 14:50 - 27/05/2020
Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.
Công văn 892/KN-CNTY về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Công văn 892/KN-CNTY về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Cập nhật: 14:49 - 26/10/2015
Ngày 26/10/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Công văn số 892/KN-CNTY gửi Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh/thành phố và các đơn vị triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
TTKNQG: Thông báo số 722/TB-KN-KNg về việc bán đấu giá tài sản

TTKNQG: Thông báo số 722/TB-KN-KNg về việc bán đấu giá tài sản

Cập nhật: 10:20 - 15/09/2015
Ngày 14/9/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành thông báo số 722/TB-KN-KNg về việc bán đấu giá tài sản là: lưới rê đánh cá thử nghiệm của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng lưới rê tầng đáy, khai thác cá đáy vùng gò nổi, rạn đáy ngoài khơi miền Trung Việt Nam”
TTKNQG: Công văn số 585/KN-ĐTHL về đăng  ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016

TTKNQG: Công văn số 585/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016

Cập nhật: 10:46 - 13/08/2015
Ngày 12/8/2015, TTKNQG có công văn số 585/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016 gửi TT Khuyến nông các tỉnh/Thành phố về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016
TTKNQG: Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý

TTKNQG: Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý

Cập nhật: 16:55 - 10/06/2015
Ngày 29/5/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 339/KN-TCHC thông báo về kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý năm 2015
TTKNQG: Công văn số 229/KN- ĐTHL ngày 17/4/2015 về giảng viên và tài liệu tập huấn các lớp ToT năm 2015

TTKNQG: Công văn số 229/KN- ĐTHL ngày 17/4/2015 về giảng viên và tài liệu tập huấn các lớp ToT năm 2015

Cập nhật: 15:37 - 05/05/2015
Thực hiện Quyết định số 5783/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2014 về phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 2015 và Quyết định số 42/QĐ-KN-KHTC ngày 30/01/2015 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc phân bổ nội dung và kinh phí nhiệm vụ đào tạo huấn luyện năm 2015 (đợt 1);
TTKNQG: Công văn 208/KN- ĐTHL hướng dẫn các đơn vị triển tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông năm 2015

TTKNQG: Công văn 208/KN- ĐTHL hướng dẫn các đơn vị triển tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông năm 2015

Cập nhật: 16:28 - 14/04/2015
Ngày 14/4/2015, TTKNQG ban hành công văn số 208/KN- ĐTHL hướng dẫn các đơn vị triển tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông năm 2015
TTKNQG: Công văn số 130/KN-CNTY  về phòng chống dịch Lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới

TTKNQG: Công văn số 130/KN-CNTY về phòng chống dịch Lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới

Cập nhật: 08:41 - 17/03/2015
Ngày 16/3/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 130/KN-CNTY gửi TTKN các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh; Các đơn vị đang triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi tại các tỉnh biên giới về việc phòng chống dịch Lở mồm long móng và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới
TTKNQG: Phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

TTKNQG: Phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Cập nhật: 16:57 - 05/02/2015
Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 59/KN-CNTY về việc phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
Công văn Quyết toán kinh phí dự án khuyến nông Trung ương

Công văn Quyết toán kinh phí dự án khuyến nông Trung ương

Cập nhật: 10:52 - 09/01/2015
Ngày 02/12/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 908 /KN-TC đề nghị Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư các tỉnh, thành phố; các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ khuyến nông chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ và bố trí, sắp xếp, cử cán bộ tham gia để việc quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định và theo lịch đã sắp xếp (có lịch kèm theo).
TTKNQG: Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 và kế hoạch 2015

TTKNQG: Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 và kế hoạch 2015

Cập nhật: 16:27 - 12/12/2014
Để cập nhật tình hình triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của hệ thống khuyến nông và là cơ sở để báo cáo Bộ, ngày 12/12/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 944/KN-ĐTHL đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/TP báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 và kế hoạch 2015 trước ngày 31/12/2014.
trong tổng số: 18 trang
 
   
Scroll