Đang Online:
1.604

Đã truy cập:
76.855.919
Liên hệ TT KNQG
Trung tâm KNQG: Công văn số 710/KN-ĐTHL về việc đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2015

Trung tâm KNQG: Công văn số 710/KN-ĐTHL về việc đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2015

Cập nhật: 14:56 - 07/10/2014
Ngày 7/10/2014, Trung tâm KNQG đã ban hành Công văn số 710/KN-ĐTHL về việc đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2015. Đề nghị Trung tâm KNKN các tỉnh, thành phố gửi văn bản đề xuất trước ngày 15/10/2014.
Trung tâm KNQG: Công văn số 649/KN-TC hướng dẫn quyết toán kinh phí khuyến nông trung ương

Trung tâm KNQG: Công văn số 649/KN-TC hướng dẫn quyết toán kinh phí khuyến nông trung ương

Cập nhật: 13:57 - 29/09/2014
Ngày 23/9/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 649/KN-TC hướng dẫn quyết toán kinh phí khuyến nông trung ương...
Trung tâm KNQG: Công văn số 600/KN_TC ngày 11/9/2014 về việc điều hành NV tài chính-ngân sách năm 2014

Trung tâm KNQG: Công văn số 600/KN_TC ngày 11/9/2014 về việc điều hành NV tài chính-ngân sách năm 2014

Cập nhật: 10:27 - 12/09/2014
Ngày 11/9/2014, Trung tâm KNQG có công văn số 600/KN-TC yêu cầu các đơn vị rà soát tình hình triển khai các dự án khuyến nông, các nhiệm vụ khuyến nông Trung ương...
TTKNQG: Công văn Đăng ký nhu cầu thông tin tuyên truyền khuyến nông 2015

TTKNQG: Công văn Đăng ký nhu cầu thông tin tuyên truyền khuyến nông 2015

Cập nhật: 11:03 - 06/09/2014
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông năm 2015, ngày 06/09/2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 584/KN-TTTT gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố về việc đăng ký nhu cầu thông tin tuyên truyền khuyến nông 2015.
 Công văn số 480/KN-ĐTHL ngày 01/8/2014 của TTKNQG về cung cấp danh sách học viên để xây dựng dữ liệu quản lý đào tạo

Công văn số 480/KN-ĐTHL ngày 01/8/2014 của TTKNQG về cung cấp danh sách học viên để xây dựng dữ liệu quản lý đào tạo

Cập nhật: 14:53 - 25/08/2014
Ngày 01/8/2014 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ban hành Công văn số 480/KN-ĐTHL gửi các đơn vị về cung cấp danh sách học viên để xây dựng dữ liệu quản lý đào tạo
Thông báo mời chào hàng

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 08:39 - 25/06/2014
Tên gói thầu: " "Mua sắm vật tư, thức ăn Dự án Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng, cá đối mục cho các tỉnh Nam Bộ và Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống năm 2014".
Thông báo mời chào hàng

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 08:35 - 25/06/2014
Gói thầu số 2: " Mua sắm giống, thức ăn tôm thẻ chân trắng phục vụ Mô hình nuôi tôm chân trắng theo VietGAP tại Sóc Trăng năm 2014
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ.

Cập nhật: 11:05 - 24/06/2014
Ngày 20 tháng 06 năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã ra Quyết định số 126/QĐ-KN-KHTH quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ.
Thông báo mời chào hàng

Thông báo mời chào hàng

Cập nhật: 10:07 - 26/05/2014
Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
Công văn số 238/KN-ĐTHL về tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT

Công văn số 238/KN-ĐTHL về tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT

Cập nhật: 09:21 - 16/05/2014
Ngày 29/4/2014, TTKNQG có công văn số 238/KN-ĐTHL gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/TP về tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT
trong tổng số: 17 trang
 
   
Scroll