Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 01/03/2013 14:17

Ngày 22/1/2013, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2015

 
   
Scroll