Liên hệ TT KNQG

Hậu Giang: Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh…

Cập nhật: 23/10/2013 11:16

Ngày 11/9/2013, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định số 24/2013/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh...

 
   
Scroll