Liên hệ TT KNQG

Quảng Nam: Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 01/08/2012 14:02

Ngày 02/7/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết đinh số 19/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương

 
   
Scroll