Liên hệ TT KNQG
Quảng Nam: Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quảng Nam: Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 14:02 - 01/08/2012
Ngày 02/7/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết đinh số 19/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương
Đồng Nai: Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Cập nhật: 14:58 - 20/10/2011
Ngày 16/8/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 52/2011/QĐ-UBND quy định về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh...
Bắc Ninh: Quyết định số 118/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh: Quyết định số 118/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 14:51 - 13/10/2011
Ngày 14/9/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 118/2011/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh
Bình Phước: Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh

Bình Phước: Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh

Cập nhật: 11:37 - 01/09/2011
Ngày 17/8/2011, UBND tỉnh Bình Phước đã Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Phú Yên: Quyết định số 751/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Phú Yên: Quyết định số 751/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Cập nhật: 08:00 - 21/05/2011
Ngày 11/5/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quyết định số 751/2011/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang: Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang…

Bắc Giang: Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang…

Cập nhật: 16:55 - 01/05/2011
Ngày 22/4/2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn Ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh…
trong tổng số: 2 trang
 
   
Scroll