Liên hệ TT KNQG

Bộ Tài chính: Công văn 17068/BTC-QLTS hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Cập nhật: 21/12/2011 15:22

Ngày 15/12/2011, Bộ Tài chính ban hành công văn số 17068/BTC-QLTS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP.

 Nội dung công văn như sau: Công văn 17068/BTC-QLTS

 
   
Scroll