Liên hệ TT KNQG

Công điện 481/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá

Cập nhật: 27/04/2020 10:53

Các tin khác
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn - (07/04/2020 11:48) Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm - (11/03/2020 10:35) Quyết định 70/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019 - (13/02/2020 10:33) Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông - (07/11/2019 09:39) Nghị quyết 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019. - (19/06/2019 11:20) Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng - (27/05/2019 11:20) Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. - (30/05/2018 12:53) Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh - (20/03/2017 16:50)
 
   
Scroll