Liên hệ TT KNQG

Nghị quyết 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019.

Cập nhật: 19/06/2019 11:20

Nội dung chi tiết Nghị quyết xem tại đây

 
   
Scroll