Liên hệ TT KNQG

Quyết định 70/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019

Cập nhật: 13/02/2020 10:33

Nội dung Quyết định trong file đính kèm

Danh mục Thông tư liên tịch hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính)

 
   
Scroll