Đang Online:
1.419

Đã truy cập:
44.390.033
Liên hệ TT KNQG

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị Tổng kết Đề án thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi tại khu vực Đông Nam Bộ

Cập nhật: 02/10/2017 02:52

Nội dung Thông báo trong file đính kèm

 
   
Scroll