vi-VNen-US


Hà Tĩnh: Tổ chức tập huấn thị trường và phân tích chuỗi giá trị
Updated at:  09:30 16/11/2011


Trong 12 ngày, từ ngày 01 -12/11, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hà Tĩnh phối hợp với Dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh (IMPP) tổ chức mở 4 lớp tập huấn về "Nhận thức thị trường và phân tích chuỗi giá trị" cho hơn 220 cán bộ của 50 xã nghèo gồm: Phó chủ tịch UBND xã phụ trách nông nghiệp, Hội nông dân, khuyến nông, thú y cấp huyện, xã.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho học viên hiểu được tổng quan thị trường nông sản Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, hiểu được khái niệm chuỗi giá trị, phân biệt được sự khác biệt giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung cấp, nắm bắt được các công cụ cơ bản trong phân tích chuỗi giá trị và ứng dụng trong việc xác định cơ hội thị trường trong hoạt động sản xuất.

Đây là lớp học có ý nghĩa thiết thực, được học viên đánh giá cao trong việc ứng dụng vào xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo định hướng thị trường hàng hóa và đặc biệt trong quá trình thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Quốc Triển - TTKNKN Hà Tĩnh

 


Visitors:
37659121

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO