Liên hệ TT KNQG

Bà Rịa Vũng Tàu: Tổng kết mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nuôi tôm sú bị ngọt hóa

Cập nhật: 24/12/2020 15:15

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp với UBND xã Phước Thuận tổ chức hội nghị tổng kết mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nuôi tôm sú bị ngọt hóa.

Những năm gần đây, cửa sông Ray - nơi lấy nước mặn cho vùng nuôi tôm xã  Phước Thuận, huyện Xuyên mộc bị cạn dần, nước mặn không vào được vùng nuôi. Mặt khác kênh dẫn nước mặn vào ao nuôi tôm cũng là kênh thủy lợi dẫn nước nông nghiệp từ hồ sông Ray về. Mùa thả giống tôm lại trùng mùa xả nước phục vụ tưới tiêu cho lúa nên khi thủy triều lên nước mặn không vào được các ao nuôi tôm. Do đó độ mặn của vùng nuôi trước đây dao động từ 15 – 25‰, hiện nay chỉ còn từ 0-5‰.

Với độ mặn từ 0-5‰ chỉ có thể nuôi được cá nước ngọt hoặc đối tượng thủy sản chịu được độ mặn thấp. Một số hộ dân đã có giải pháp chuyển từ nuôi tôm sú sang nuôi một số loài cá nước ngọt nhưng thời gian nuôi kéo dài, hiệu quả kinh tế không cao, gặp nhiều rủi ro do cá nước ngọt chưa xuất khẩu được nên giá cả bấp bênh.

Tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi rộng mặn, có khả năng chịu được độ mặn từ 0,5 – 45‰. Việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nuôi tôm sú bị ngọt hóa sẽ giúp giải quyết vấn đề độ mặn thấp và chuyển đổi đối tượng nuôi hiệu quả.

Tham gia thực hiện mô hình, hộ dân được Trung tâm hỗ trợ 50% chi phí con giống và 30% chi phí thức ăn công nghiệp, vôi và thuốc phòng trị bệnh cho tôm nuôi, phần còn lại hộ dân tham gia mô hình đối ứng để thực hiện theo yêu cầu của chương trình. Bên cạnh hỗ trợ nguồn giống và thức ăn, Trung tâm Khuyến nông còn chuyển giao khoa học kỹ thuật để hộ dân thả nuôi theo đúng quy trình, đạt hiệu quả.

Quy trình chăm sóc, quản lý thức ăn giống như nuôi tôm thông thường. Tuy nhiên cần chú ý thuần hóa độ mặn cho tôm giống trước khi thả nuôi và sử dụng vôi, khoáng chất đúng cách để nâng kiềm khống chế môi trường ao nuôi tôm giúp tôm phát triển tốt. Sau 3 tháng nuôi, tỷ lệ tôm sống đạt 90%; tôm thương phẩm đạt 42 con/kg, sản lượng thu được 5.140 kg với giá bán 135.00 đồng/kg, lợi nhuận thu được sau khi trừ chi phí là 283 triệu đồng.

Giải pháp này giúp người dân nuôi trồng thủy sản tại vùng bị ngọt hóa chuyển đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả và bền vững.

Thu hoạch tôm nuôi trong mô hình

Phương Thảo

Trung tâm Khuyến nông BR-VT

 
   
Scroll