Đang Online:
134

Đã truy cập:
43.047.492
Liên hệ TT KNQG

Bắc Giang: Giống lúa Kim Cương 111 đạt năng suất cao trên đồng đất Yên Dũng

Cập nhật: 10/10/2017 19:50

Nhằm đánh giá, lựa chọn thêm giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, vụ mùa 2017, UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần Kim Cương 111 tại xã Cảnh Thụy và Đồng Phúc với quy 35 ha.

Tham gia sản xuất nông dân được huyện hỗ trợ giống, phân bón và tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa mới này. Qua kết quả đánh giá do UBND huyện tổ chức cho thấy, Kim Cương 111 có thời gian sinh trưởng ở vụ mùa từ 105- 110 ngày, dài hơn 03 ngày so với giống lúa đối chứng KD 18 nên phù hợp với cơ cấu trà xuân muộn và mùa trung tại địa phương. Giống có chiều cao cây vừa phải, cây gọn, lá đứng màu xanh đậm, đẻ nhánh khỏe tập trung, lá đòng thẳng đứng, gọn lá nên chống chịu tốt với sâu bệnh hại so với đối chứng. Năng suất Kim Cương 111 đạt gần 69 tạ/ha, cao hơn giống lúa KD 18 là 18,5 tạ/ha, cho lợi nhuận cao hơn trên 9 triệu đồng/ha so với giống lúa đối chứng KD 18, góp phần tăng thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Từ kết quả này, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện cụ thể tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng giống lúa mới vào sản xuất dần thay thế các giống lúa thuần có năng suất, chất lượng thấp đang gieo cấy là Q5, KD18. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương tiếp tục liên kết mở rộng sản xuất, bao tiêu sản phẩm giống lúa Kim Cương 111 trên địa bàn huyện trong các vụ tới.

Kim Lan

Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang

 
   
Scroll