Đang Online:
1.992

Đã truy cập:
107.224.953
Liên hệ TT KNQG

Bạc Liêu: Xây dựng mô hình ứng dụng máy sạ khóm trong sản xuất lúa

Cập nhật: 04/05/2020 14:31

Vụ Hè Thu năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu triển khai dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng máy sạ khóm trong sản xuất lúa tại tỉnh Bạc Liêu”. Mục tiêu chính của dự án là sản xuất lúa ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo hạt bằng máy sạ theo khóm nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người sản xuất, góp phần đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa.

Dự án được triển khai tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình - ấp 38, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình với quy mô 50 ha/60 hộ tham gia. Dự án hỗ trợ 1 máy sạ khóm trị giá 395 triệu đồng cho HTX DVNN Hòa Bình, 7 triệu đồng chi phí vật tư/ha, bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 25 kg lúa giống. Yêu cầu đặt ra của dự án là tăng hiệu quả kinh tế trên 20%, tăng năng suất lao động 50%, giảm tối thiểu ½ lượng hạt giống so với phương pháp sạ lan truyền thống. Ngoài ra, dự án còn xây dựng mô hình tổ chức quản lý, dịch vụ cơ giới hóa, liên kết tiêu thụ lúa gạo; xây dựng quy chế hoat động; ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; cam kết làm dịch vụ khâu gieo sạ với giá thấp hơn 10% so với giá dịch vụ cùng loại tại địa bàn.

Mô hình máy sạ lúa theo khóm được triển khai tại HTX DVNN Hòa Bình với quy mô 50 ha

Tỉnh Bạc Liêu với diện tích đất canh tác lúa trên 98.000 ha, diện tích gieo trồng hàng năm gần 189.000 ha. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ giới hóa, cụ thể là khâu gieo sạ còn thấp, diện tích cấy bằng máy toàn tỉnh chỉ khoảng 150 ha/vụ, chi phí dịch vụ còn cao và chưa toàn diện. Vì vậy, dự án được triển khai sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thông qua kêu gọi sự hỗ trợ của doanh nghiệp; các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm sẽ có vùng sản xuất ổn định, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, tiến tới xây dựng được vùng lúa hàng hóa cho xuất khẩu tại địa phương. Đối với HTX thực hiện dự án sẽ hình thành nhóm làm dịch vụ sạ lúa theo khóm, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, thông qua việc triển khai dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực, kiến thức kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ khuyến nông để triển khai, quản lý có hiệu quả các dự án khuyến nông trong thời gian tới.

Dung Ngọc

Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu

 
   
Scroll