Liên hệ TT KNQG

Bình Định: Kết quả mô hình áp dụng công cụ gieo hạt trong thâm canh cây lạc

Cập nhật: 05/09/2017 10:41

Vụ hè thu năm 2017, Trạm Khuyến nông huyện Tây Sơn (Bình Định) phối hợp với UBND xã Bình Thuận triển khai mô hình áp dụng cơ giới hoá khâu gieo hạt trong thâm canh cây lạc.

Mô hình có quy mô 20 thiết bị cầm tay gieo hạt, trị giá 4 triệu đồng/thiết bị. 20 hộ dân tham gia mô hình được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí mua máy. Các hộ tham gia mô hình là những hộ có khả năng đối ứng, tinh thần tiên phong trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Cánh đồng thực hiện mô hình là khu vực thuận lợi tưới tiêu, chăm sóc.

Nông dân sử dụng thiết bị gieo hạt trong sản xuất lạc

Mô hình đưa thiết bị gieo hạt theo hàng áp dụng vào sản xuất lạc tại địa phương nhằm cơ giới hóa khâu gieo hạt thủ công, giảm công lao động và tăng hiệu quả kinh tế. Việc sử dụng thiết bị gieo hạt đã giảm 28 công lao động thủ công gieo trỉa trên diện tích 1 ha. Lợi nhuận ruộng mô hình là 23.310.000 đồng/ha (tương đương 1.165.500 đồng/500m2), cao hơn đối chứng không sử dụng máy gieo hạt là 4.360.000 đồng/ha. Kết quả của mô hình khuyến khích bà con nông dân trong vùng mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.

Minh Tiến 

Trung tâm Khuyến nông Bình Định

 
   
Scroll