Liên hệ TT KNQG

Bình Định: Mô hình cánh đồng mẫu lớn thâm canh lúa cải tiến SRI

Cập nhật: 31/07/2017 15:22

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng phương pháp thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn.

Mô hình được thực hiện ở Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An vụ hè thu 2017 trên diện tích 50 ha, canh tác giống lúa thuần ĐV108 phục tráng, áp dụng phương pháp thâm canh lúa cải tiến (SRI). Hơn 600 hộ nông dân, trong đó có 525 chủ hộ là nữ tham gia thực hiện mô hình.

Nông dân thực hiện gieo sạ với mật độ 80 kg/ha, thấp hơn 40 kg/ha so với giống ĐV108 ở ruộng đối chứng ngoài mô hình, lượng thuốc BVTV ở ruộng mô hình giảm 300.000 đồng/ha, lượng phân bón giảm gần 148.000 đồng/ha so với ruộng đối chứng. Bên cạnh đó, việc tưới nước theo phương pháp ướt khô xen kẽ đã góp phần tiết kiệm nước tưới hơn 1/5 lần so với ruộng ngoài mô hình.

Các đại biểu tham quan mô hình 

Qua thăm đồng và đánh giá hiệu quả của mô hình tại Hội thảo cho thấy, việc sản xuất mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng phương pháp thâm canh lúa cải tiến SRI đã đem lại hiệu quả thiết thực. Với năng suất lúa bình quân 70 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng ở ngoài mô hình 12 tạ/ha; chi phí đầu tư cho 1 ha ruộng mô hình thấp hơn gần 1.348.000 đồng/ha, lợi nhuận đạt 23.308.000 đồng/ha, cao hơn 8.548.000 đồng so với ruộng ngoài mô hình.

Ngoài ra, việc canh tác lua theo quy trình SRI, giúp nông dân giảm lượng phân bón và lượng nước tưới góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm tích tụ hóa chất độc hại trong nông sản, bảo vệ môi trường... Tưới nước theo quy trình giúp cây lúa đẻ nhánh tập trung, hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và chống đổ ngã. Việc áp dụng đồng bộ hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI giúp cải tạo đất, bảo vệ môi trường (giảm lượng khí phát thải N2O, khí CH4), cho sản phẩm gạo sạch, chất lượng cao...

Phan Thanh Sơn

Trung tâm Khuyến nông Bình Định

 

 
   
Scroll