Liên hệ TT KNQG

Bình Định: Trồng dưa leo theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại hiệu quả cao

Cập nhật: 01/09/2020 10:16

Việc sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ứng dụng kỹ thuật mới đưa vào sản xuất, góp phần thay đổi tập quán canh tác của bà con nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất của người trồng rau an toàn, đáp ứng nhu cầu hằng ngày của người tiêu dùng, trong tương lai sẽ quy hoạch tạo vùng rau an toàn với quy mô lớn là việc làm cần thiết.

Cây rau nói chung, dưa leo nói riêng được đưa vào cơ cấu cây trồng hàng năm ở huyện An Lão với diện tích còn giới hạn so với các cây trồng khác. Song với xu thế của một nền sản xuất thâm canh, bên cạnh sự gia tăng về năng suất, chủng loại rau, hiện nay đã và đang bộc lộ một số mặt về việc ứng dụng thiếu chọn lọc các tiến bộ kỹ thuật như: sử dụng càng nhiều thuốc BVTV, phân bón hóa học, chất kích thích sinh trưởng, ít bón phân hữu cơ, chưa tiếp cận nhóm phân bón vi sinh và các chế phẩm sinh học,…đã làm tăng nhanh mức độ ô nhiễm các sản phẩm rau, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và người sản xuất.

Do đó, việc sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ứng dụng kỹ thuật mới đưa vào sản xuất, góp phần thay đổi tập quán canh tác của bà con nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất của người trồng rau an toàn, đáp ứng nhu cầu hằng ngày của người tiêu dùng, trong tương lai sẽ quy hoạch tạo vùng rau an toàn với quy mô lớn là việc làm cần thiết.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện An Lão tiến hành thực hiện mô hình "Tổ chức liên kết sản xuất rau VietGAP dưa leo – khổ qua" trên diện tích 0,5 ha/vụ x 2 vụ với 6 hộ tham gia tại xã An Tân, huyện An Lão với mục tiêu chuyển giao một số giải pháp kỹ thuật về phân bón và biện pháp canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất cây dưa leo (vụ 1 trồng dưa leo, vụ 2 trồng khổ qua) trên chân đất lúa chuyển đổi, nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất cho bà con, góp phần phát triển mạnh diện tích sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trong điều kiện hạn hán.

Kiểm tra sụ sinh trưởng và phát triển của dưa leo

 

Người dân khi tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 70% giá giống, vật tư, được tập huấn đầu vụ, giữa vụ, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,... Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện mô hình áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP nên dưa leo sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại hơn so với ngoài mô hình, năng suất đạt khá, trung bình 34,7 tấn/ha, cao hơn trung bình 2,8 tấn/ha so với đối chứng. Với giá bán trung bình tại ruộng 10.000 đồng/kg, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn đối chứng 30.690.000 đồng/ha.

Với khả năng sinh trưởng tốt và thích nghi sinh thái tại địa phương, bước đầu cho thấy mô hình thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trồng được nhiều vụ trong năm, có thể trồng trái vụ, tiết kiệm được nước tưới giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Quang Thạch

Trung tâm Khuyến nông Bình Định

 
   
Scroll