Liên hệ TT KNQG

Cà Mau: Triển khai hỗ trợ nông hộ sản xuất nhỏ ứng phó với biến đổi khí hậu và đại dịch covid-19

Cập nhật: 16/11/2020 10:41

Cà Mau là một trong 6 tỉnh được chọn để thực hiện Dự án “Hỗ trợ nông hộ sản xuất nhỏ ứng phó với đại dịch Covid-19 và hạn mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối với Tập đoàn Bayer và tổ chức Tăng trưởng Châu Á (Grow Asia) triển khai.

Các tin liên quan:

Nông dân huyện Trần Văn Thời nhận gói quà hỗ trợ của dự án

 

Diện tích trồng lúa của tỉnh Cà Mau hiện nay trên 131.000 ha, trong đó có hơn 70.000 ha lúa cao sản chất lượng, 51.100 ha lúa mùa đặc sản và diện tích trong hệ thống kết hợp với nuôi tôm. Tuy nhiên, diễn biến bất thường của thời tiết cùng sự phức tạp của dịch bệnh covid-19 khiến nông dân, đặc biệt là những nông hộ sản xuất nhỏ gặp không ít khó khăn.

Trước tình hình đó, việc thực hiện dự án sẽ góp phần tăng cường duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất một cách bền vững, đảm bảo các sản phẩm thu hoạch đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó trang bị hỗ trợ nâng cao năng lực cho giảng viên khuyến nông và nông dân trong canh tác lúa gạo bền vững thông qua hỗ trợ đào tạo, tập huấn (ToT, ToF), chuyển giao kiến thức – thực hành nông nghiệp (GAP). Ngoài ra còn phổ biến cho nông dân về phòng dịch covid-19 và kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho nữ nông dân.

Từ ngày 03 đến 13 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tập đoàn Bayer triển khai dự án tại 05 huyện là Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Cái Nước, và thành phố Cà Mau với mong muốn hỗ trợ 12.000 hộ nông dân nhỏ, trong đó 48% nông dân là nữ.

Nữ giới là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu và đại dịch covid-19

 

Những ngày đầu thực hiện không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình nhập dữ liệu phần mềm do số lượng nông dân tham dự đông, khả năng tiếp thu công nghệ của nông dân còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự nỗ lực hỗ trợ của các cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và cán bộ Bayer, hơn 4.000 nông dân đã được cung cấp phần mềm hướng dẫn khai thác kỹ thuật canh tác. Ngoài ra nông dân cũng đã được nhận hỗ trợ những phần quà sản phẩm bảo vệ cây trồng.

Sản xuất lúa gạo luôn đóng vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Gói hỗ trợ của Dự án đã góp phần giải quyết những thiếu hụt trước mắt bằng việc cung cấp các nguồn lực cần thiết về nông học và đào tạo nông nghiệp, qua đó hỗ trợ các nông hộ nhỏ khôi phục sản xuất trước biến động của thời tiết và đại dịch covid-19.

Đại diện nông dân tham dự tập huấn trong khuôn khổ dự án

 

Võ Thị Hồng

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll