Liên hệ TT KNQG

Cây chanh leo - hướng phát triển mới cho bà con Điện Biên

Cập nhật: 24/08/2020 16:50

Để phát huy được lợi thế tiềm năng của vùng trong sản xuất cây ăn quả, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây trồng mới, góp phần phát triển ổn định kinh tế; Trung tâm Khuyến nông – giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên đã xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây chanh leo với quy mô 1,7 ha do 05 hộ tại bản Thẳm, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo tham gia thực hiện.

Ông Lò Văn Miện - hộ tham gia mô hình cho biết, gia đình ông trồng chanh leo trên diện tích 3.000m2, được Nhà nước hỗ trợ giống cây, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thép làm giàn, cột tre theo đúng định mức. Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi tỉnh đã cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn thường xuyên bám sát và theo dõi chỉ đạo việc thực hiện, hướng dẫn kỹ thuật đào hố, làm giàn, kỹ thuật trồng và các biện pháp chăm sóc, bón phân, cắt tỉa theo từng thời kỳ, kiểm tra sâu bệnh gây hại.

Cây chanh leo trồng trong mô hình là giống Đài Nông. Qua đánh giá, năng suất khoảng 15- 20 tấn/ha. Giá bán chanh leo đầu mùa loại 1 có thời điểm cao nhất được 15.000 đồng/kg, sau đó xuống 10.000 đồng/kg và hiện nay là 7.000 - 8.000 đồng/kg. Nếu tính hạch toán so với một số cây trồng khác thì cây chanh leo tương đối hiệu quả và dễ trồng hơn.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cắt tỉa cành, lá

 

Thấy được hiệu quả từ cây chanh leo, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã cùng với các huyện trong tỉnh đã tìm kiếm nhà đầu tư, phát triển loại cây này. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên đã ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc về việc hợp tác phát triển diện tích trồng cây chanh leo trên địa bàn với thời gian triển khai dự án từ năm 2019 - 2020. Cụ thể, diện tích trồng thí điểm tại các huyện ban đầu 61 ha đầu năm 2019 gồm: Mường Ảng (32 ha), Tuần Giáo (23 ha) và Điện Biên (6 ha); tiếp tục đánh giá nhân rộng với quy mô đạt khoảng 100 – 150 ha vào năm 2020; đến năm 2025 mở rộng diện tích khoảng 300 ha.

Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc cam kết cung ứng giống chanh leo đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp với giá cả thị trường; hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm; cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong quá trình quy hoạch vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc, thu hoạch; đồng thời cam kết thu mua 100% sản phẩm hàng hóa.

Việc hợp tác thành công, cây chanh leo được kỳ vọng mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế, giúp người dân ổn định trong sản xuất.

Hoàng Khắc Tân

Trung tâm Khuyến nông – GCTVN Điện Biên

 
   
Scroll