Liên hệ TT KNQG

Đăk Lăk: Hướng phát triển mới từ những mô hình nuôi thủy sản trong lồng bè

Cập nhật: 24/12/2020 14:51

Để nghề nuôi cá trong lồng bè phát triển và bền vững, Trạm Khuyến nông huyện EaKar, tỉnh Đăk Lăk đã xây dựng mô hình nuôi lồng bè với hai đối tượng là cá rô phi và cá diêu hồng.

Có 03 hộ tham gia mô hình với tổng diện tích lồng 105m3. Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 70% con giống, thức ăn và chế phẩm sinh học, được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật như: cách lắp đặt, vệ sinh  lồng bè theo quy cách phù hợp; vệ sinh khử trùng lồng và khu vực nuôi; xác định vị trí đặt lồng...; chăm sóc nuôi dưỡng cá trong lồng bè; cách phối trộn thức ăn từ nguyên liệu tại chỗ; biện pháp phòng bệnh gây hại cho cá; ghi chép nhật ký “Sổ theo dõi mô hình” làm căn cứ hạch toán...  Ngoài ra, cán bộ khuyến nông thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn các hộ chăm sóc nuôi dưỡng đàn cá.

Cán bộ khuyến nông thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn các hộ chăm sóc nuôi dưỡng đàn cá

 

Sau 06 tháng thả nuôi, mô hình nuôi cá rô phi có tỷ lệ sống 80%, trọng lượng thu hoạch hơn 0,8 kg/con, năng suất đạt hơn 64 kg/m3. Còn mô hình nuôi  cá diêu hồng, sau 03 tháng nuôi tỷ lệ sống đạt 85%, trọng lượng bình quân 0,4 kg/con, năng suất tại thời điểm đánh giá là 34 kg/m3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình đều vượt so với yêu cầu đặt ra.

Theo tính toán với giá bán bình quân tại thời điểm cá rô phi đạt trọng lượng 0,8kg/con là 35.000 đồng/kg thì mô hình sẽ thu lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/45m3 lồng trong thời gian nuôi 6 tháng.

Hiệu quả đạt được của mô hình đã tạo động lực thúc đẩy bà con ngư dân mạnh dạn đầu tư vốn, thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Trung tâm Khuyến nông – Giống CTVNTS Đăk Lăk

 
   
Scroll