Liên hệ TT KNQG

Điện Biên: Hiệu quả mô hình trồng thâm canh cây mắc ca bằng các giống tiến bộ kỹ thuật

Cập nhật: 22/12/2020 11:08

Huyện Mường Ảng có quỹ đất để sản xuất cây lâm nghiệp còn nhiều song người dân chưa biết lựa chọn, bố trí loại cây trồng phù hợp mang tính lâu dài và có hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện dự án khuyến nông trung ương “Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây mắc ca bằng các giống tiến bộ kỹ thuật (741,695,800,900) tại Tây Bắc và Tây Nguyên” giai đoạn 2018-2020, năm 2020 Trung tâm Khuyến nông – giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên đã xây dựng mô hình trồng thâm canh cây mắc ca tại các xã Búng Lao, Ẳng Tở, Ẳng Cang, Ẳng Nưa của huyện Mường Ảnh.

Mô hình có quy mô quy mô 15 ha do 11 hộ thực hiện (xã Búng Lao 06 ha; xã Ẳng Tở 01 ha; xã Ẳng Cang 03 ha; xã Ẳng Nưa 05 ha). Các hộ thực hiện mô hình được tập huấn về giá trị kinh tế, kỹ thuật trồng cây mắc ca, được cấp phát 100% vật tư gồm cây giống mắc ca và phân bón NPK.

Các hộ tham gia mô hình có diện tích đất rộng, có nhân lực dồi dào, nhiệt tình thực hiện mô hình theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm đã cử cán bộ chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp bám sát cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình thường xuyên phát dọn thực bì, chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng. Sau 8 tháng thực hiện mô hình đã cho hiệu quả bước đầu như tỷ lệ sống đạt 97%, chiều cao vút ngọn 1,4m, đường kính gốc 1,7 cm.

Dự kiến sau 3 năm trồng, 1 hecta trồng thâm canh cây mắc ca sẽ cho thu 100 kg hạt, với giá bán 100.000 đồng/kg, người dân sẽ thu được 10 triệu đồng.

Mô hình trồng thâm canh cây mắc ca năm 2020 tại huyện Mường Ảng bước đầu đã tạo ra một hệ sinh thái ổn định và bền vững, tăng độ che phủ của rừng chống xói mòn, giữ được nguồn nước, bảo vệ độ màu mỡ của đất và hạn chế hiện tượng đốt rừng làm nương rẫy. Thông qua mô hình đã chuyển giao về kỹ thuật những kiến thức khoa học kỹ thuật mới cho bà con nông dân, giúp bà con tiếp cận được phương pháp nhân giống cây mắc ca bằng phương pháp ghép, từ đó hướng tới làm giàu từ rừng.

Đại biểu và nông dân tham gia mô hình hội thảo tại thực địa

Hoàng Khắc Tân

Trung tâm Khuyến nông – Giống CTVN Điện Biên

 
   
Scroll