Liên hệ TT KNQG

Long An: Kết quả bước đầu của mô hình giảm lượng giống gieo sạ

Cập nhật: 27/07/2017 11:21

Dự án “Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ trong sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ”, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười thực hiện tại 2 tỉnh: Long An và Đồng Tháp.

Tại Long An, mô hình được triển khai trong vụ đông xuân 2016-2017 trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, với quy mô 30 ha, 32 hộ nông dân tham gia, mật độ gieo sạ 80 kg/ha. Mỗi hộ nông dân tham gia dự án được hỗ trợ 80 kg giống nếp IR4625 cấp xác nhận và 30% vật tư nông nghiệp gồm: phân bón, thuốc BVTV,...

Kết quả mô hình cho thấy, năng suất lúa đạt trung bình 8,35 tấn/ha (cao nhất 9,1 tấn/ha), trong khi năng suất các ruộng ngoài mô hình chỉ đạt 7,17 tấn/ha. Lợi nhuận trung bình của mô hình đạt 28.655.000 đồng/ha.

Trong vụ hè thu 2017, dự án tiếp tục triển khai mô hình tại ấp 2, Mỹ Phú, Thủ Thừa với cùng số hộ và diện tích đã thực hiện vụ đông xuân 2016-2017. Hiện nay, lúa đang trong giai đoạn làm đòng và phát triển tốt. Cuối vụ, Trung tâm sẽ tổ chức hội thảo đánh giá để có thêm những số liệu thực tế làm cơ sở quảng bá, nhân rộng trong thời gian tới./.

Kiểm tra ruộng thực hiện giảm lượng giống gieo sạ vụ hè thu 2017

Nguyễn Văn Trí

Trung tâm Khuyến nông Long An

 
   
Scroll