Liên hệ TT KNQG

Long An: Triển khai dự án xây dựng mô hình “Chăn nuôi heo thịt (heo ngoại) theo hướng an toàn sinh học”

Cập nhật: 22/10/2021 17:00

Mô hình được thực hiện ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc là xã bãi ngang của tỉnh với quy mô 50 con heo thịt thương phẩm có trọng lượng khoảng 20 kg/con với 5 hộ tham gia, 10 con/hộ. Heo giống do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi heo Bình Thắng cung cấp.

Nhằm quảng bá quy trình kỹ thuật chăn nuôi heo thịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học ở xã bãi ngang có tiềm năng phát triển chăn nuôi heo nhưng đàn heo thịt chất lượng giống còn kém; trong năm 2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An (TTDVNNLA) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang thực hiện dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi heo thịt theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh Nam Bộ" giai đoạn 2019 - 2021 với nội dung thực hiện tại tỉnh Long An là "Chăn nuôi heo thịt (heo ngoại) theo hướng an toàn sinh học" từ  nguồn ngân sách của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Mô hình được thực hiện ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc là xã bãi ngang của tỉnh với quy mô 50 con heo thịt thương phẩm có trọng lượng khoảng 20 kg/con với 5 hộ tham gia, 10 con/hộ. Heo giống do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi heo Bình Thắng cung cấp.

Để dự án được thực hiện đúng theo quy định, ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, TTDVNNLA đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khảo sát chọn lựa hộ đảm bảo các yêu cầu: tự nguyện tham gia, chưa nhận vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các nội dung như của dự án; có kinh nghiệm trong nuôi heo thịt thương phẩm, có chuồng trại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, diện tích phù hợp với quy mô của dự án, cam kết đầu tư vốn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tham dự tập huấn, áp dụng quy trình kỹ thuật chăn nuôi heo thịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học và theo dõi, ghi chép các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như: mức thức ăn hàng ngày, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của heo, lịch phòng bệnh, theo dõi thu, chi,… Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và tích cực tuyên truyền quảng bá, hướng dẫn nông dân khác có nhu cầu học hỏi, tham quan.

Khi tham gia dự án các nông hộ được nhận hỗ trợ 70% giá giống heo, thức ăn, thuốc thú y, tương ứng mức hỗ trợ cho một hộ nhận 10 heo như sau: về con giống được hỗ trợ 14.000.000 đồng, phần còn lại nông dân đối ứng; về thức ăn tổng lượng thức ăn hỗn hợp được hỗ trợ là 1.225 kg; về thuốc thú y khoảng 3.000.000 đồng tiền thuốc thú y bao gồm thuốc sát trùng chuồng trại, thuốc kháng sinh, vắc-xin, tất cả đều được cấp bằng vật tư cụ thể.

Vào ngày 08/10/2021, dự án đã tiến hành cấp phát heo giống, thức ăn đợt 1 và thuốc thú y; thức ăn đợt 2 sẽ cấp phát sau đó khoảng 01 tháng cho các nông hộ tham gia. Thời gian tới, TTDVNNLA sẽ tiếp tục hướng dẫn nông hộ chăn nuôi, ghi chép sổ sách theo dõi kết quả dự án. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các hoạt động đi kèm trong dự án như: tập huấn cho nông hộ chăn nuôi heo khác không có điều kiện tham gia dự án, tổ chức hội thảo, tham quan để giới thiệu rộng rãi đến các hộ chăn nuôi heo ở các địa phương lân cận./.

Bbàn giao heo giống cho các hộ thực hiện mô hình

Hồng Châu

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An

 
   
Scroll