Liên hệ TT KNQG

Long An: Triển khai mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt thương phẩm VSM6 an toàn hiệu quả

Cập nhật: 18/09/2020 10:02

Nhằm giới thiệu các dòng vịt siêu thịt thương phẩm mới phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi vịt của các địa phương trong tỉnh, tháng 8/2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An (TTDVNN) đã triển khai dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt thương phẩm VSM6 an toàn hiệu quả” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA (VIGOVA) chủ trì.

Dự án được triển khai thực hiện ở 02 xã Đức Tân và Tân Bình của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An với quy mô 8.500 con vịt siêu thịt thương phẩm VSM6 và 10 hộ tham gia, mỗi xã có 5 hộ, bình quân 850 con/hộ; giống vịt do VIGOVA cung cấp, ở độ tuổi là 01 ngày tuổi. Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, TTDVNN Long An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khảo sát, triển khai, lựa chọn hộ dân chăn nuôi tham gia dự án.

Theo đó, các hộ chăn nuôi tự nguyện tham gia, chưa nhận vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo các nội dung như của dự án, phải có kinh nghiệm trong nuôi vịt siêu thịt thương phẩm; có địa điểm nuôi đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, chuồng trại, ao hồ chăn thả phù hợp với nội dung, quy trình kỹ thuật của dự án và cam kết đầu tư vốn phù hợp với yêu cầu của dự án; thực hiện ghi chép theo dõi đàn vịt đầy đủ (tỷ lệ nuôi sống, mức thức ăn hàng ngày, cân khối lượng vịt hàng tuần từ 4 tuần tuổi trở đi, theo dõi thu, chi,…), tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật theo quy định của dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và tích cực tuyên truyền quảng bá, hướng dẫn nông dân khác có nhu cầu học hỏi, tham quan.

Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ 50% giống vịt, thức ăn, thuốc thú y. Cụ thể tổng mức hỗ trợ cho 10 hộ là 4.250 con vịt 1 ngày tuổi (phần đối ứng 4.250 con do hộ tham gia thanh toán ngay sau khi nhận con giống); tổng lượng thức ăn hỗn hợp được hỗ trợ cho vịt giai đoạn 0 - 3 tuần tuổi là 6.375 kg, giai đoạn vịt 4 tuần tuổi đến xuất chuồng là 29.750 kg, thức ăn được cấp từng đợt theo giai đoạn phát triển của vịt; hỗ trợ thuốc thú y bao gồm thuốc sát trùng chuồng trại, thuốc kháng sinh, vắc-xin, tất cả đều cấp bằng vật tư tương ứng với số tiền là 28.375.000 đồng. Ngoài ra, hộ tham gia dự án còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh trên vịt cũng như hướng dẫn ghi chép sổ sách theo dõi đàn vịt trong suốt quá nuôi.

  
Giao vật tư cho các hộ thực hiên mô hình chăn nuôi vịt

 

Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2020 thì dự án đã tiến hành giao vịt con 01 ngày tuổi cho 10 hộ chia thành 4 đợt, đi kèm theo tương ứng là cấp phát thức ăn, thuốc thú y, thuốc sát trùng, vắc-xin cũng như tập huấn cho hộ. Tính đến nay vịt đang trong giai đoạn gần 1 tuần tuổi đến 2 tuần tuổi, vịt khỏe mạnh và phát triển tốt.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Long An sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tập huấn cho nông hộ chăn nuôi vịt không có điều kiện tham gia trong dự án; theo dõi hỗ trợ các hộ chăn nuôi vịt trong dự án và tổ chức tham quan, hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án để giới thiệu rộng rãi đến các hộ chăn nuôi vịt trong vùng./.

Hồng Châu

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An

 
   
Scroll