Liên hệ TT KNQG

Nghệ An: Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất giống lúa lai chất lượng cao Phú Ưu 978

Cập nhật: 17/05/2022 16:24

Ngày 13/5/2022, UBND huyện Nam Đàn, Công ty CP Giống cây trồng tổng hợp Nghệ An phối hợp với UBND các xã tổ chức hội thảo mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất giống lúa lai chất lượng cao vụ Xuân năm 2022 với diện tích 400 ha triển khai tại 4 xã: Nam Anh (100 ha), Khánh Sơn (150 ha), Trung Phúc Cường (100 ha), Nam Hưng (50 ha).

Đây là các mô hình thuộc nguồn ngân sách hỗ trợ lúa nước của huyện. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 50% về giống, 50% vật tư phân bón, thuốc BVTV. Ngoài ra các hộ dân còn được cán bộ kỹ thuật trực tiếp tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất.

Qua đánh giá toàn bộ diện tích lúa trồng theo mô hình phát triển tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ hạt chắc cao, số hạt trên bông nhiều, đặc biệt khả năng đẻ nhánh rất khỏe phù hợp chân ruộng sâu trũng. Dự kiến thu hoạch năng suất bình quân đạt 82-84 tạ/ha.

Kết quả của mô hình là tiền đề để Nam Đàn tiếp tục nhân rộng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất các giống lúa chất lượng cao trong các vụ sắp tới, nhằm tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích./.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn (100ha) sản xuất giống lúa Phú ưu 978 tại xã Nam Anh

Trần Thị Hoài Phương

Trung tâm DVNN Nam Đàn, Nghệ An

 
   
Scroll