Liên hệ TT KNQG

Thanh Hóa: Triển khai mô hình sản xuất ngô sinh khối gắn với chế biến theo hướng công nghiệp

Cập nhật: 24/09/2021 15:04

Vụ Đông 2021, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa triển khai thực hiện mô hình sản xuất ngô sinh khối gắn với chế biến theo hướng công nghiệp phục vụ chăn nuôi gia súc tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định với quy mô 10ha, 45 hộ tham gia.

Trước khi thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã tiến tổ chức họp dân, lựa chọn vùng, chọn thửa, lựa chọn những hộ dân có mong muốn được tham gia mô hình, cam kết đầu tư vốn đối ứng đầy đủ và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

Tham gia mô hình các hộ được hỗ trợ 50% giống, 50% phân bón, được tập huấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm thông qua các lớp tập huấn, hội thảo nhân rộng, hội nghị tổng kết mô hình.

Chính vì vậy, để mô hình đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu vụ Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với UBND xã, hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp thị trấn tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 45 hộ dân trực tiếp tham gia mô hình về quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ngô sinh khối.  Đồng thời cấp phát đầy đủ giống ngô, phân bón theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Hiện nay, bà con đang khẩn trương làm đất và gieo trồng ngô đảm bảo diện tích theo khung thời vụ tốt nhất. Tin tưởng mô hình ngô sinh khối vụ Đông 2021 tại thị trấn Quý Lộc sẽ giành thắng lợi toàn diện./.

Tập huấn cho các hộ tham gia mô hình về kỹ thuật trồng, chăm sóc ngô sinh khối

 

Thu Hiền

Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa

 
   
Scroll