Liên hệ TT KNQG

Tuyên Quang: Tổng kết mô hình giống lúa thuần VNR20

Cập nhật: 29/05/2020 14:37

Để đánh giá, lựa chọn những giống lúa mới có ưu thế về năng suất, chất lượng, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh, vụ xuân 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED), Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Tuyên Quang, Hợp tác xã Ỷ La thực hiện mô hình giống lúa thuần VNR20 với quy mô 9,5 ha do 114 hộ tại phường Ỷ La, Tân Hà, thành phố Tuyên Quang tham gia.

Ngay từ đầu vụ sản xuất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Tuyên Quang, Hợp tác xã Ỷ La đã phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; tổ chức theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của giống lúa mới, đồng thời Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam hỗ trợ giống và một phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho  hộ tham gia.

Tại hội nghị tổng kết, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và các hộ dân tham gia mô hình, thời gian sinh trưởng của giống lúa này từ 125 - 130 ngày. Cây cao từ 95 - 100 cm, lá đòng lòng mo, bản lá hẹp, thế lá thẳng, đẻ nhánh khỏe tập trung, gọn khóm, chống đổ tốt, chống chịu khá với một số loại sâu bệnh hại chính đạo ôn, bạc lá, khô vằn.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng giống lúa VNR20 tại phường Tân Hà

 

Qua gặt thử cho thấy, số bông/m2 là 224 bông, tỷ lệ hạt chắc đạt 89,6%; năng suất đạt 70 tạ/ha. Hạch toán kinh tế cho thấy giống VNR20 cho thu nhập 2.200.000 đồng/sào, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 950.000 đồng/sào (tương đương 26 triệu đồng/ha).

Từ kết quả của mô hình, trong thời gian tới hệ thống khuyến nông của tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (VINASEED) thực hiện mô hình trong các vụ tiếp theo để đánh giá kết quả, đồng thời kiến nghị Sở Nông nghiệp &PTNT đưa vào cơ cấu giống của tỉnh./.

 Vũ Ngọc Tuyên

Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang

 
   
Scroll