Liên hệ TT KNQG

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Cập nhật: 15/12/2020 08:53

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến làm Trưởng đoàn cùng đại diện Tổng Cục thủy sản, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Quản lý chất lượng NLS&TS, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đoàn đã đi thăm cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Định An, huyện Trà Cú; Tiến hành kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU; truy suất nguồn gốc; đầu tư hạ tầng thủy sản tại Trà Vinh. Đoàn cũng kiểm tra tình hình tái đàn và tăng đàn lợn; Tình hình triển khai Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn luật; Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; báo cáo dịch bệnh các cấp theo qui định; kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ NN&PTNT tại Trà Vinh
 

Theo báo cáo của tỉnh Trà Vinh, năm 2020, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt 224,636 tấn, số tàu khai thác  của tỉnh đã đăng kí là 1177 tàu với 262 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo về IUU, văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trực thuộc Sở NN&PTNT. Công tác triển khai qui định về lắp thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo qui định đã lắp đặt được 172/262 tàu. Đầu tư 11 công trình hạ tầng phục vụ nuôi trồn thủy sản. Về tình hình chăn nuôi năm 2020, tại thời điểm 1/10/2020 đàn trâu, bò là 213.702 con, giảm 2,17%; đàn dê 16.621 con, giảm 19,19%; đàn lợn 190.330 con, giảm 1,35% so với cùng kỳ 2019. Riêng  đàn gia cầm là 8.456.910 con, tăng 12,61% so với cùng kỳ. Về tái đàn lợn, toàn tỉnh có 3670 hộ tái đàn nhưng chỉ có 943 hộ đăng kí (25,8%). Sở NN&PTNT đã tổ chức 12 buổi triển khai Luật Chăn nuôi và các văn bản dưới luật cho 904 đại biểu.

Tuy nhiên, tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, truy suất nguồn gốc còn một số tồn tại hạn chế như qui định bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá còn chậm, việc ghi và nộp nhật kí khai thác của ngư dân còn nhiếu hạn chế. Đối với lĩnh vực chăn nuôi thì ý thức phòng chống dịch bệnh của người chăn nuôi còn hạn chế, tỷ lệ tiêm phòng thấp. Bệnh động vật trên cạn như LMLM, dịch tả lợn châu Phi đã qua 21 ngày không phát sinh mới. Đối với thủy sản, có 2235 hộ nuôi thả tôm sú bị thiệt hại trên diện tích 772 ha; 3809 hộ nuôi tôm chân trắng bị thiệt hại trên diện tích 1228 ha; 307 hộ nuôi tôm càng xanh bị thiệt hại trên 244,7ha. Nguyên nhân là do tình hình xâm nhập mặn gia tăng và mội trường ô nhiễm.

Hiện nay Trà Vinh đang  thực hiện 02 dự án khuyến nông trung ương về thủy sản có kết quả khả quan. Dự án: “Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp hầm Biogas xử lý môi trường” giai đoạn 2020-2022 tại xã Hiệp Mỹ Đông huyện Cầu Ngang (01 ha/hộ/300.000 con) và xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải (01ha/hộ/300.000 con). Đến nay tôm đã thu hoạch, trọng lượng bình quân 46 con/kg, tỷ lệ sống đạt 88%, năng suất trên 40 tấn/ha. Các mô hình này đều an toàn dịch bệnh, giảm ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Dự án “Xây dựng mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh toàn đực - lúa thích ứng với biến đổi khí hậu”với tổng diện tích 07 ha do 06 hộ tại xã Kim Sơn, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú tham gia thực hiện. Đến nay, tất cả các mô hình đều không xảy ra dịch bệnh, đạt hiệu quả, lợi nhuận tăng gấp 4-5 lần so với trồng lúa trước đây. Sau 7 tháng nuôi, trọng lượng tôm trung bình 45 g/con; Năng suất  1,4 tấn/ha, lợi nhuận ước đạt trên 112 triệu đồng/ha. Việc nhân rộng các mô hình trong dự án sẽ góp phần tích cực phòng chống dịch bệnh và thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu tỉnh Trà Vinh tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Đồng thời, triển khai các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, đây là điều kiện tiên quyết để EC xem xét gỡ “Thẻ vàng”. Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; công tác an toàn dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh các cấp theo qui định; kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp.

Nguyễn Văn Bắc

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

 
   
Scroll