Liên hệ TT KNQG

Đổi mới công tác khuyến nông nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân

Cập nhật: 21/01/2022 15:04

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới, ngày 20/01/2022, tại Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị đổi mới công tác khuyến nông. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với hệ thống Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông 63 tỉnh, thành trên nền tảng zoom.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì và chỉ đạo hội nghị

 

Tại Hội nghị, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã trao đổi, chia sẻ các nội dung của Đề án Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông. Theo đó, mục tiêu chính của Đề án là 100% các mô hình, dự án khuyến nông đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trên 70% nông dân được tiếp cận với các loại hình thông tin khuyến nông cơ bản, được đào tạo bồi dưỡng các quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,…. Từng bước thí điểm, nhân rộng các mô hình Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông hiệu quả ở các vùng nguyên liệu nông lâm thuỷ sản chủ lực của Ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đối số trong hoạt động khuyến nông, trước mắt áp dụng thí điểm trong thông tin khuyến nông qua “App Khuyến nông xanh”, đào tạo khuyến nông điện tử (E-learning) và công tác quản lý dự án khuyến nông. Trên 90% cán bộ khuyến nông các cấp được cập nhật, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ khuyến nông, các kiến thức, kỹ năng về thị trường, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết tiêu thụ sản phẩm… Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng.     

Giám đốc Lê Quốc Thanh nhấn mạnh 04 nội dung đổi mới căn bản của hoạt động khuyến nông, đó là: Đổi mới hoạt động thông tin truyền thông; Đổi mới hoạt động đào tạo huấn luyện; Đổi mới hoạt động xây dựng mô hình, dự án; Đổi mới hoạt động tư vấn, dịch vụ. Bên cạnh đó, hệ thống khuyến nông sẽ đẩy mạnh các hoạt động: Hợp tác quốc tế và hợp tác công tư; Chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông; Tăng cường nguồn lực cho hoạt động khuyến nông.

Giám đốc TTKNQG Lê Quốc Thanh báo cáo tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, Giám đốc Lê Quốc Thanh tâm huyết chia sẻ, Tổ khuyến nông cộng đồng là xương sống trong việc phát triển các vùng nguyên liệu lớn. Chủ trương phát triển tổ là nâng cao được năng lực và tích hợp thêm nhiều giá trị. Giai đoạn đầu, bên cạnh các hoạt động truyền thống là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ đào tạo trực tiếp cho những người tham gia tổ khuyến nông cộng đồng như hỗ trợ kỹ thuật, phân tích thị trường, chuyển đổi số, các dịch vụ nông nghiệp. Về hoạt động thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng; phát triển các định dạng ấn phẩm số, truyền thông số; mô hình nông dân công nghệ số; đa dạng nội dung và hình thức… Để chuyển đổi số thành công cần tăng cường giáo trình đa phương tiện bằng sách điện tử, giảng dạy online, kết nối trực tiếp khắp mọi miền Tổ quốc. Xây dựng sổ tay hướng dẫn không có chữ, sử dụng hình ảnh, đồ họa để người dân dễ hiểu. Trong đào tạo huấn luyện, chú trọng đào tạo theo tư duy “kinh tế nông nghiệp”: tổ chức quản lý sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, thị trường, kinh tế hợp tác…

Sau khi nghe các ý kiến từ lãnh đạo hơn 10 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông các tỉnh Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã khích lệ niềm tự hào, vinh dự của các cán bộ khuyến nông khi được đồng hành cùng bà con nông dân. Thứ trưởng nhấn mạnh, chỉ cán bộ khuyến nông - lực lượng liên tục xuống thực tiễn cơ sở, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống mới có thể đảm đương các nhiệm vụ như: chuyển giao công nghệ, xây dựng nông thôn mới, tư vấn dịch vụ... cho người dân. Thứ trưởng tâm huyết, trong những năm qua cán bộ khuyến nông không chỉ biết tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, mà còn biết khơi gợi cảm hứng cho người dân trong sản xuất.

Cùng với tiến trình phát triển của ngành nông nghiệp những năm qua, hệ thống khuyến nông đã xây dựng được hệ thống sâu, rộng từ trung ương đến cơ sở; trở thành cầu nối giữa nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường; cũng là nơi tư vấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cho người nông dân.

Để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, Thứ trưởng khẳng định, sẽ duy trì và phát triển hệ thống khuyến nông. Vấn đề là phải "đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động" trong tình hình mới, đáp ứng với những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Thứ trưởng đề nghị hệ thống khuyến nông tiếp tục bám sát cơ sở, đa dạng hóa hoạt động, chú trọng với liên kết doanh nghiệp, và mở rộng vùng nguyên liệu. Hệ thống khuyến nông xác định rõ 5 chức năng gồm: chuyển giao công nghệ, tư vấn phát triển Hợp tác xã, thông tin thị trường giá cả, ứng dụng công nghệ số, tư vấn phát triển ngành nghề nông thôn. Đặc biệt, các mô hình khuyến nông chuyển hướng sang đa giá trị, liên kết với hợp tác xã, hình thành những vùng nguyên liệu lớn, đồng thời thổi vào những giá trị mới như an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc...

Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông 63 tỉnh, thành tham dự hội nghị qua nền tảng zoom

BBT

 
   
Scroll