Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số trong nông nghiệp

Cập nhật: 15/10/2021 14:40

Từ ngày 06 - 09/10/2021, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương đã tổ chức 02 lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số trong nông nghiệp và đưa nông sản chất lượng cao, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử”.

Tham dự tập huấn là cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Phòng Nông nghiệp/Kinh tế, Trung tâm DVNN các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể sản xuất, kinh doanh nông sản chất lượng cao, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc các lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: chuyển đổi số trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh để thực hiện chuyển đổi số; sàn thương mại điện tử và các bước đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (đăng ký tài khoản, gian hàng; tạo kho hàng và cập nhật sản phẩm; định giá bán, tư vấn khách hàng, chốt đơn, đóng gói, vận chuyển, giao hàng và thanh toán); tạo lập mã code truy xuất nguồn gốc sản phẩm;…

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với Trung tâm Khuyến nông Hải Dương về việc thực hiện đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2021 nhằm triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính thủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đinh hướng đến 2030.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Minh Thu

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll