Đang Online:
120

Đã truy cập:
43.047.476
Liên hệ TT KNQG

Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 39: Thúc đẩy hợp tác, hội nhập về nông, lâm nghiệp và thực phẩm

Cập nhật: 09/10/2017 02:35

Từ ngày 25 - 30/9/2017 tại Thái Lan diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 39, AMAF+3 lần thứ 17 và các hội nghị liên quan.

Các Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị AMAF lần thứ 39


Hội nghị nhằm tổng kết và đánh giá tình hình hợp tác về nông, lâm thủy sản của các nước ASEAN, hợp tác giữa các nước ASEAN với 3 nước Trung Quốc, Nhật  Bản, Hàn Quốc - những đối tác mạnh trong các năm vừa qua. Các Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN sẽ thông qua nhiều tài liệu quan trọng trong khuôn khổ hợp tác về khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn, hướng dẫn chung của ASEAN trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; tham dự các cuộc hội đàm song phương với một số quốc gia và đối tác bên lề.

Tham dự Hội nghị, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn. Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Hạ Thúy Hạnh cùng tham dự.

Từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham gia đầy đủ 48 Nhóm Công tác chuyên ngành trong khuôn khổ AMAF, đã chủ trì nhiều hoạt động và sáng kiến hợp tác khoa học kỹ thuật của các nhóm công tác.

Hội nghị AMAF năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam do Việt Nam đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch các Hội nghị liên quan và chuẩn bị cho việc đăng cai Hội nghị AMAF lần thứ 40, AMAF+3 lần thứ 18 và các hội nghị liên quan trong năm 2018 mà Việt Nam giữ vai trò là nước Chủ tịch.

Hội nghị AMAF+3 lần thứ 17

Các vấn đề được đề cập đến tại Hội nghị này gồm:

- Hội nghị tập trung thông qua kế hoạch chiến lược hợp tác ASEAN về lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (S-FAF) giai đoạn 2016 – 2025 và kết quả triển khai quá trình tinh giản bộ máy SOM-AMAF, đến nay SOM-AMAF có tổng số 46 nhóm công tác/nhóm đặc trách thực hiện các nội dung của SP-FAF thuộc các lĩnh vực an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, hài hòa các tiêu chuẩn nông nghiệp, nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, đào tạo và khuyến nông. Trên cơ sở đó, điều khoản tham chiếu và quy trình thủ tục của SOM-AMAF cần được điều chỉnh và thông qua để đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình mới trong tiến trình hợp tác nông lâm nghiệp của khu vực.

- Trong năm 2018, SOM-AMAF kiến nghị xây dựng 6 kết quả/sản phẩm đầu ra bao gồm: (i) Hướng dẫn ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, (ii) Hướng dẫn lồng ghép vấn đề giới và các nhóm dân chịu thiệt thòi nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương trước thiên tai và biến đổi khí hậu, (iii) Tiêu chuẩn ASEAN đối với rau quả và cây lương thực khác, (iv) Hướng dẫn ASEAN về sản xuất nông lâm kết hợp, (v) Thực hành tốt trong chăn nuôi và (vi) Lộ trình phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong ASEAN.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã đưa ra kế hoạch hành động của Nhóm công tác ASEAN về Đào tạo và Khuyến nông (AWGATE) giai đoạn 2017 - 2020 sẽ tập trung vào các hoạt động tập huấn, đào tạo về giảm thất thoát sau thu hoạch, sử dụng công nghệ mới trong chuỗi giá trị thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, thực hành tốt về chăn nuôi và thú y, nâng cao năng lực cho nông dân trẻ và các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ.   

Trong khuôn khổ hội nghị, tại những cuộc họp các nhóm song phương giữa Việt Nam với các nước Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan và Tổ chức US-ABC đã thảo luận và chia sẻ về tình hình nông nghiệp trong khu vực nói chung, của Việt Nam nói riêng. Trong đó, kiến nghị hướng dẫn ASEAN tập trung vào thúc đẩy nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu, bao gồm các thực hành về hệ thống nông nghiệp tổng hợp, mô hình canh tác tôm - lúa, chương trình bảo hiểm nông nghiệp và dịch vụ thông tin khí hậu trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, đào tạo, tập huấn các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu.

Hội nghị song phương giữa Việt Nam và Phi-lip-pin

Trao đổi và làm việc với Cục Khuyến nông Thái Lan

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Nông - Lâm nghiệp (AMAF) lần thứ 40 và các cuộc họp Nhóm công tác trong khuôn khổ AMAF giai đoạn 2018 - 2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch. Dự kiến Việt Nam tổ chức Hội nghị AMAF lần thứ 40 vào tháng 10/2018 tại thủ đô Hà Nội. 

Hạ Thúy Hạnh

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll