Đang Online:
284

Đã truy cập:
41.805.319
Liên hệ TT KNQG

Hội nghị triển khai kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2017 tại phía Nam

Cập nhật: 27/02/2017 15:52
Hội nghị triển khai kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2017 tại phía Nam Lãnh đạo TTKNQG và lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì hội nghị

Ngày 24/2/2017, tại Tp Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2017 (các tỉnh phía Nam).

Tham dự hội nghị gồm có: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng thường trực tại Nam bộ); lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa; đại diện Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư các tỉnh phía Nam và các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông trung ương năm 2017 (lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, kế toán của đơn vị); các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông trung ương năm 2016 và hướng dẫn triển khai các dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương năm 2017. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để bàn về phương pháp triển khai, cơ chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến nông.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng kết hội nghị, TS. Trần Văn Khởi, Q. Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh, thành phố và các đơn vị phía Nam trong quá trình triển khai hoạt động khuyến nông thời gian qua và chỉ đạo triển khai kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2017, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Căn cứ kế hoạch khuyến nông năm 2017 đã được phê duyệt, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chọn điểm, chọn hộ, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trước khi triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Công tác triển khai thực hiện cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, phù hợp với mùa vụ sản xuất và điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong quá trình triển khai nếu có những thay đổi, điều chỉnh thì cần phải báo cáo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kịp thời để tiến hành các thủ tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hội nghị, hội thảo đầu bờ để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến kết quả các mô hình ra diện rộng.

Các đại biểu tham qua mô hình nuôi cá lồng tại Khánh Hòa

4. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư các tỉnh cần tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khác triển khai hoạt động khuyến nông trên địa bàn tuân thủ đúng các quy định của nhà nước và hoạt động khuyến nông đạt hiệu quả.

5. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về khuyến nông nhằm đổi mới toàn diện công tác khuyến nông. Do vậy, đề nghị Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư các tỉnh cần chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT để có ý kiến góp ý, đề xuất kịp thời khi có văn bản xin ý kiến của Bộ.

Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2017 tại các tỉnh phía Bắc vào ngày 03/3/2017 tại Hưng Yên.

Bá Tiến

 
   
Scroll