Liên hệ TT KNQG

Hội nghị triển khai kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và lở mồm long móng

Cập nhật: 13/11/2020 09:45

Ngày 12/11/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025” và “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025”. Ông Phùng Đức Tiến - Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện nay bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại 407 xã thuộc 120 huyện của 33 tỉnh/thành phố chưa qua 21 ngày, với số lượng lợn tiêu hủy lũy kế tại các xã này là 29.540 con. Như vậy, bệnh DTLCP cơ bản đã được kiểm soát, dịch bệnh chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Cả nước có 96% số xã không có DTLCP, đảm bảo điều kiện cho việc tổ chức tái đàn, tăng đàn.

Về bệnh lở mồm long móng (LMLM), hiện nay có 13 ổ dịch LMLM xảy ra tại 4 tỉnh (Quảng Nam, Kon Tum, Trà Vinh và Hà Tĩnh) chưa qua 21 ngày. Như vậy, 99,08% tổng đàn gia súc trên 34 triệu con an toàn đối với bệnh LMLM.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình dịch bệnh, nghe chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến bệnh DTLCP và xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh từ các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và chuyên gia của OIE.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị triển khai các nội dung chính của “Kế hoạch Quốc gia Phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025” (Kèm theo QĐ số 972/QĐ-TTg ngày 7/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ) gồm: Chăn nuôi lợn an toàn sinh học; Tổ chức nuôi tái đàn lợn; Giám sát dịch bệnh; Tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; Kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ thịt lợn; Quản lý, giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn; Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; Xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm; Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh DTLCP, vắc-xin DTLCP; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; Hợp tác quốc tế và chính sách hỗ trợ.

Song song đó, Hội nghị đã bàn về các giải pháp chính trong “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025” như:  Ngăn chặn sự xâm nhiễm vi-rút LMLM từ bên ngoài vào Việt Nam; Phòng bệnh bằng vắc-xin LMLM; Giám sát bệnh LMLM; Xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; Chẩn đoán xét nghiệm bệnh LMLM; Nghiên cứu sản xuất vắc-xin; Kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ; Kiểm tra vệ sinh thú y; Biện pháp ứng phó xử lý ổ dịch, chống chịu; Thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế

Trước tình hình diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương quán triệt sâu sắc, nghiêm túc và quyết liệt trong việc triển khai các nội dung của“Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025”“Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025”.

Nguyễn Thị Hải

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll