Liên hệ TT KNQG

Hội nghị xây dựng Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021- 2030 và Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021- 2025 giữa Việt Nam và Lào

Cập nhật: 24/11/2020 11:59

Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo – Hà Tĩnh, Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Lào đã tổ chức Hội nghị xây dựng Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 và Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021- 2025 giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nước CHDCND Lào.

Tham dự Hội nghị là đại diện các Bộ, Ngành hai nước Việt Nam và Lào. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Trung – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Khăm Phởi Keo-kin-na-ly – Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào – Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đại biểu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm

 

Trong ba ngày làm việc, Đoàn đại biểu hai nước đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược hợp tác giai đoạn 2011- 2020, Hiệp định hợp tác giai đoạn 2016- 2020, Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa hai Chính phủ Việt Nam – Lào. Theo đó, tuy dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, các Bộ, Ngành, địa phương của hai nước vẫn nỗ lực duy trì triển khai các nội dung hợp tác song phương theo kế hoạch; chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra để duy trì đà phát triển của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông lâm nghiệp và các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai Nước.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Hội nghị đã thảo luận, xây dựng phương hướng hợp tác trong giai đoạn mới, bao gồm: (i) Chiến lược hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2021- 2030; (ii) Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam – Lào giai đoạn 2021- 2025; (iii) Kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung - Trưởng đoàn đại biểu nước Việt Nam và Thứ trưởng Khăm Phởi Keo-kin-na-ly - Trưởng đoàn đại biểu nước Lào ký biên bản Hội nghị 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trung – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào nhấn mạnh: Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào luôn quan tâm và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và quốc tế. Những văn kiện hợp tác mới xây dựng sẽ trình Chính phủ hai Nước xem xét, phê duyệt tại Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 43 tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020. Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021- 2030, Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021- 2025 sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Lào, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết kinh tế và tăng cường hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường giáo dục truyền thống quý báu của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ.

Bá Tiến

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

 
   
Scroll