Liên hệ TT KNQG

Họp đánh giá kết quả kiểm tra, dự án KNTW triển khai tại Cao Bằng

Cập nhật: 07/10/2021 10:43

Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thí điểm đoàn kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông Trung ương do Sở NN&PTNT Cao Bằng chủ trì, ngày 06/10/2021, TTKNQG đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PNTN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, các tổ chức chủ trì dự án (Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Hội Làm vườn Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông - Giống NLN Cao Bằng).

Toàn cảnh buổi họp tại điểm cầu Trung tâm Khuyến nông QG

 

Thực hiện quy chế quản lý chương trình dự án khuyến nông trung ương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2021 tại Quyết định số 2272/QĐ-BNN-KN ngày 25/5/2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tại 15 tỉnh/ thành phố. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, TTKNQG đã trình Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ kiểm tra đánh giá các dự án khuyến nông trung ương cho các cho Sở NN&PTNT chủ trì.

Thực hiện công văn số 5319/BNN-KN ngày 23/8/2021 của Bộ NN&PTNT về việc kiểm tra đánh giá dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương năm 2021, Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng đã chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng. Đoàn đã kiểm tra 11 điểm triển khai của 04 dự án khuyến nông trung ương bao gồm:

i) Dự án xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất canh tác kém hiệu quả cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc do Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông chủ trì.

ii) Dự án xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững ở một số tỉnh phía Bắc do Hội Làm vườn Việt Nam chủ trì;

iii) Dự án xây dựng mô hình nuôi cá bỗng trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn liền với liên kết và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021-2023 và Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn Hương, lợn Táp Ná để nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2020-2022 do TTKN và giống NLN Cao Bằng chủ trì

Thời gian kiểm tra từ ngày 15/09 đến ngày 27/09. Đoàn kiểm tra do PGĐ Sở NN&PTNT Cao Bằng làm trưởng đoàn, giám đốc TTKN và giống NLN làm Phó trưởng đoàn cùng các thành viên là chuyên viên phòng chăn nuôi thuỷ sản; Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi; TTKN và giống NLN Cao Bằng.

Tại các điểm kiểm tra thực địa, đoàn đã đánh giá tiến độ triển khai công tác địa bàn chọn điểm chọn hộ, sự sinh trưởng phát triển cây con, quy trình kỹ thuật áp dụng, các lớp tập huấn và tuyên truyền, sự phối hợp với địa phương…

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, các dự án triển khai tại Cao Bằng phù hợp và có tác dụng thiết thực, được nông dân tiếp nhận và có tác động tích cực góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án với Trung tâm Khuyến nông và giống nông lâm nghiệp. Đề nghị các đơn vị tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án tăng cường công tác chỉ đạo kỹ thuật để dự án đạt được các mục tiêu đặt ra. Bên cạnh các kết quả đạt được, một số dự án chưa nêu được những kết quả nổi bật cũng như những đóng góp của dự án trong việc đổi mới, nâng cao tư duy nhận thức của người dân và  sự phát triển của địa phương; tính nhân rộng của dự án cũng chưa được đề cập.

Tai cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thí điểm đoàn kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông Trung ương do Sở NN&PTNT Cao Bằng chủ trì, các đơn vị đã nghe báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn, ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động khuyến nông và ý kiến tiếp thu giải trình của các tổ chức chủ trì dự án.

PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc TTKNQG kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc TTKNQG đánh giá cao sự vào cuộc của Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng trong việc chủ trì công tác kiểm tra, đánh giá dự án khuyến nông vượt yêu cầu, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ NN&PTNT vừa chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ được giao, hoàn thành nhiêm vụ chung. Hoạt động kiểm tra của Sở NN&PTNT tạo được sự kết nối giữa cơ quan quản lý nông nghiệp của địa phương với các đơn vị thực hiện hoạt động khuyến nông, giữa các cơ quan chuyển giao công nghệ và đơn vị tiếp nhận công nghệ. Các đánh giá, kết luận của đoàn kiểm tra sâu sát, cụ thể, là thông tin quan trọng để điều chỉnh hoạt động quản lý, điều hành công tác khuyến nông. TTKNQG sẽ có văn bản chỉ đạo các tổ chức chủ trì dự án, các đơn vị triển khai để hoàn thiện. Giám đốc TTKNQG cũng đề nghị:

Đối với Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng: thông qua kết quả kiểm tra, đề nghị Sở tiếp tục chủ đạo Trung tâm KN tỉnh, các địa phương tiếp tục theo dõi đánh giá kết quả thực hiện mô hình khuyến nông triển khai trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về kết quả đã đạt được để làm cơ sở nhân rộng mô hình.

Đối với Trung tâm KN và Giống NLN tỉnh Cao Bằng: tiếp tục theo dõi, phối hợp tốt với các tổ chức chủ trì, đơn vị triển khai dự án khuyến nông trên địa bàn đảm bảo hiệu quả. Đề xuất các nội dung thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện năm 2022 để nhân rộng kết quả mô hình. Đề xuất các giải pháp để quản lý hiệu quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn, đồng thời tiếp nhận và khai thác kết quả chuyển giao công nghệ từ mô hình khuyến nông vào sản xuất.

Đối với các tổ chức chủ trì dự án: hoàn thiện các nội dung theo kết luận của đoàn kiểm tra. Rà soát tình hình sử dụng kinh phí để báo cáo kịp thời, đơn vị nào để dư kinh phí hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ.

Kết quả kiểm tra của Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng là kinh nghiệm để các tỉnh khác tiếp thu, thực hiện. Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, TTKNQG sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, trình Bộ giao cho Sở NN&PTNT các tỉnh/ thành phố chủ trì tổ chức để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra tại điểm thực hiện dự án:

Đoàn kiểm tra dự án XDMH chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất canh tác kém  hiệu quả cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn tại một số tỉnh MNPB

 

Kiểm tra dự án XDMH nuôi cá bỗng trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

 

Buổi làm việc của đoàn kiểm tra về dự án xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp hiệu quả, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ở một số tỉnh phía Bắc

 

Phạm Hà

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll