Liên hệ TT KNQG

Khối đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

Cập nhật: 25/11/2014 15:20
Khối đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 24/11/2014 tại Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Khối đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Khối 1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối gồm: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Trung tâm Tin học và Thống kê, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

Trong năm 2014, các thành viên trong Khối đã tổ chức phát động phong trào  thi đua ở đơn vị mình. Các cán bộ công nhân viên đều đoàn kết, hăng hái, nỗ lực hết mình để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. Nhiều mô hình, dự án thực hiện tốt đã góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Thực hiện chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến đã qua thử nghiệm thành công, đạt hiệu quả cao đến bà con nông, ngư dân thông qua triển khai dự án, xây dựng các mô hình, tập huấn, tuyên truyền nhân rộng mô hình.

Toàn khối nhất trí đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ tặng cờ thi đua năm 2014 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và Báo Nông nghiệp Việt Nam, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 đơn vị: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Tin học và Thống kê, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

Khối trưởng năm 2014 trao cờ cho Khối trưởng năm 2015.

Để công tác phối hợp thi đua khen thưởng giữa 7 đơn vị sự nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT đạt hiệu quả cao hơn, phương hướng trong năm 2015 được Khối 1 đề ra là tiếp tục thực hiện phong trào:

- “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm";

- "Chung sức xây dựng nông thôn mới";

- "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp".

 » Về công tác khuyến nông, tập trung vào các hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo quy hoạch nông thôn mới và tăng thu nhập cho người dân. Tổ chức các hoạt động đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền để nhân rộng mô hình ra sản xuất đại trà.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối 1 cam kết thi đua thực hiện tốt các phong trào năm 2015.

Văn Thủy

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll