Đang Online:
774

Đã truy cập:
104.070.113
Liên hệ TT KNQG

Khối sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT - Khối 1 ký kết giao ước thi đua năm 2019

Cập nhật: 15/01/2019 11:57

Sáng ngày 11/01/2018, tại trụ sở Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị thuộc Khối sự nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Khối 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Khối sự nghiệp thuộc Bộ - Khối 1 bao gồm 7 đơn vị: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Trung tâm Tin học và Thống kê, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp. Khối 1 là khối đặc trưng nhất trong các khối thi đua của Bộ bởi 7 đơn vị mang 7 “màu sắc” khác nhau.

Năm 2018, nội dung giao ước thi đua của toàn khối là: "Cả nước chung sức xây dựng NTM" , phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; đẩy mạnh phong trào đóng góp vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

GĐ TTKNQG phát biểu tại Hội nghị Tổng kết  công tác thi đua năm 2018

Thực hiện nội dung giao ước, năm 2018, các đơn vị trong Khối 1 không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tích cực phấn đấu thi đua sôi nổi, hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm Khối 1 hỗ trợ thành công xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong xây dựng NTM thông qua các hình thức xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực. Khối đã hỗ trợ xã Phúc Ninh 02 tủ sách, tài liệu về khuyến nông; 02 bộ máy vi tính; 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó; 385 đầu sách, 104 bản tin khoa học công nghệ; 02 công trình nước sạch; 160 trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi đã được khám, phát thuốc và sữa miễn phí.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 của Khối sự nghiệp thuộc Bộ, Cờ thi đua Chính phủ được đề nghị trao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp và 02 Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp cho Báo Nông nghiệp Việt Nam Nam cùng Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2019, vị trí Trưởng khối thi đua được trao cho Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Đại diện 7 đơn vị trong Khối 1 ký giao ước thi đua năm 2019

Văn Thủy

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll