Đang Online:
885

Đã truy cập:
112.259.537
Liên hệ TT KNQG

Kiểm tra các hoạt động khuyến nông Trung ương năm 2020 tại Bến Tre

Cập nhật: 24/09/2020 15:25

Từ ngày 21-22/9/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức đoàn kiểm tra các dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên triển khai tại Bến Tre năm 2020. Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia Kim Văn Tiêu làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các đơn vị trung ương và tỉnh Bến Tre.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bến Tre triển khai 02 dự án khuyến nông Trung ương, trong đó có 01 dự án do Trung tâm Khuyến nông Bến Tre chủ trì, 01 dự án do Trung tâm Khuyến nông và DVNN Tiền Giang chủ trì và 01 nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên (02 lớp tập huấn ToT).

Trung tâm Khuyến nông Bến Tre đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các hoạt động khuyến nông đến thời điểm kiểm tra như sau:

- Dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tiêu thụ sản phẩm” do Trung tâm Khuyến nông Bến Tre chủ trì triển khai trên địa bàn 05 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh và Sóc Trăng với 38 ha và 35 hộ tham gia.

Mô hình tại Bến Tre được triển khai tại xã Đại Hòa Lộc – huyện Bình Đại và xã An Thuận – huyện Thạnh Phú, với qui mô 07 ha và 08 hộ tham gia. Đến nay, mô hình đã hoàn thành chọn điểm chọn hộ, tập huấn cho các hộ mô hình và cấp giống; đang chuẩn bị bẻ càng và chuyển tôm sang ao lớn.

Đoàn kiểm tra mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Đại Hòa Lộc – huyện Bình Đại

 

- Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh Nam Bộ” do Trung tâm Khuyến nông và DVNN Tiền Giang chủ trì và Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tham gia làm dự án nhánh. Tại Bến Tre, mô hình triển khai tại xã Thành Thới – huyện Mõ Cày Nam với qui mô 100 con và 10 hộ tham gia. Đến nay đơn vị mới triển khai việc chọn điểm, chọn hộ và tập huấn cho các hộ tham gia mô hình. Việc cấp giống chưa thực hiện vì không có đơn vị tham gia dự thầu mặc dù đã có thông báo.

- Nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên:

Trung tâm Khuyến nông Bến Tre đã thực hiện lớp 01 lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật tổ chức sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu với 41 học viên tham gia. Lớp học được đánh giá tốt. Lớp tập huấn còn lại với nội dung “Kỹ thuật thâm canh bưởi da xanh trong điều kiện biến đổi khí hậu” dự kiến thực hiện trong tháng 10/2020.

Sau khi nghe Trung tâm Khuyến nông Bến Tre báo cáo, đoàn đã kiểm tra hồ sơ triển khai các hoạt động và đi thực địa mô hình nuôi tôm càng xanh tại điểm mô hình xã Đại Hòa Lộc – huyện Bình Đại. Trưởng đoàn Kim Văn Tiêu đánh giá cao sự chủ động của đơn vị với vai trò chủ trì trong việc phối hợp với các đơn vị triển khai dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng với BĐKH gắn với tiêu thụ sản phẩm”. Mô hình thực hiện đúng tiến độ; việc chọn điểm chọn hộ đáp ứng yêu cầu của dự án; Hiện nay tôm khỏe, màu sắc tươi sáng, đều cỡ, ruột đầy thức ăn; Tuy nhiên, tôm đã quá 45 ngày tuổi, cần tiến hành bẻ càng và sang ao lớn để đảm bảo mật độ nuôi, đáp ứng yêu cầu phát triển của tôm.

Đoàn cũng lưu ý đơn vị làm việc cụ thể với đơn vị chủ trì để đẩy nhanh tiến độ dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại theo hướng ATSH tại các tỉnh Nam bộ”.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll