Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Vụ xuân 2021 dự kiến gieo cấy khoảng 10.140 ha lúa

Cập nhật: 01/03/2021 14:49
Lào Cai: Vụ xuân 2021 dự kiến gieo cấy khoảng 10.140 ha lúa

Vụ Xuân 2021, tỉnh Lào Cai dự kiến gieo cấy khoảng 10.140 ha lúa, hiện đang vào thời vụ gieo trồng chính, thời tiết tương đối thuận lợi; đã gieo mạ đạt 236,5 tấn, cày, bừa làm đất 5.377 ha và cấy được 61 ha.

Để sản xuất lúa vụ Xuân đạt thắng lợi, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban Nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Rà soát, kiểm tra tình hình lấy nước đổ ải, đảm bảo đủ nước cho làm đất và gieo cấy trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm. Thường xuyên rà soát những diện tích bị hạn và có nguy cơ bị hạn, kịp thời xây dựng các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng điều kiện cụ thể của địa phương. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp/Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường hướng dẫn nhân dân theo dõi tình hình thời tiết, bám sát khung thời vụ, khẩn trương tiến hành gieo cấy, kết thúc cấy xong trong tháng 3 theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT về thời vụ, cơ cấu giống cây trồng vụ Xuân và vụ Mùa sớm năm 2021.

Tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích thực hiện cánh đồng 1 giống áp dụng thâm canh lúa cải tiến (SRI). Đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc sớm, áp dụng biện pháp tưới nông - lộ - phơi trên các diện tích lúa chủ động nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời đảm bảo năng suất sản lượng. Bố trí cán bộ bám sát đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng dịch hại, tổ chức khoanh vùng phun thuốc ngay từ khi tuổi sâu còn nhỏ, bệnh mới xuất hiện không để lây lan ra diện rộng; thường xuyên thông tin định kỳ và đột xuất về tình hình sâu bệnh hại cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh để tổng hợp báo cáo và phối hợp chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Chỉ đạo người dân tăng cường liên kết với các Doanh nghiệp, HTX từ khâu cung ứng vật tư sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tạo thành chuỗi giá trị bền vững, ổn định.

Tăng cường hướng dẫn nhân dân theo dõi tình hình thời tiết, bám sát khung thời vụ, khẩn trương tiến hành gieo cấy

 

2. Chi cục Trồng trọt và BVTV: Thường xuyên cập nhật tiến độ gieo cấy, diện tích bị hạn, có nguy cơ bị hạn của các địa phương kịp thời để tham mưu phương án chỉ đạo sản xuất. Theo dõi bám sát đồng ruộng, phát hiện sớm và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các loại sinh vật gây hại như: bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông, rầy, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, chuột,... Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành trên thị trường gây thiệt hại cho sản xuất.

3. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, canh lúa cải tiến (SRI) giúp cây sinh trưởng khoẻ mạnh, tăng sức chống chịu với sâu bệnh hại và thời tiết bất thuận.

 Lưu Hòa

Trung tâm Khuyến nông và CVNN Lào Cai

 
   
Scroll