Liên hệ TT KNQG

Quảng Ngãi: Tập huấn viết tin bài, chụp ảnh và biên tập trang tin điện tử

Cập nhật: 16/11/2021 10:01
Quảng Ngãi: Tập huấn viết tin bài, chụp ảnh và biên tập trang tin điện tử Toàn cảnh lớp tập huấn

Nhằm giúp cho cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông, chủ trang trại, tổ viên tổ hợp tác, thành viên Hợp tác xã hiểu, nắm rõ kỹ năng và viết được tin bài, chụp ảnh và biên tập trang tin điện tử, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lớp tập huấn: “Viết tin bài, chụp ảnh và biên tập trang tin điện tử” từ ngày 28 - 30/10/2021 cho 50 học viên tham dự.

 
   
Scroll