vi-VNen-US


Khuyến nông Lâm Đồng: Kết quả hoạt động trong 20 năm qua
Updated at:  16:23 18/12/2012


Thời gian qua, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ và là một trong những địa phương có nền nông nghiệp phát triển nhất cả nước. Để có được những thành tích đó, phải nhắc đến vai trò của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng.

 

Được thành lập từ năm 1993, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã trải qua chặng đường 20 năm thành lập và phát triển. Hiện nay, khuyến nông Lâm Đồng đã có hệ thống hoàn chỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trung tâm Khuyến nông tỉnh có 20 biên chế với 3 phòng chuyên môn, 12/12 huyện thành phố đều có Trung tâm Nông nghiệp, có 204 khuyến nông viên xã, 1037 cộng tác viên khuyến nông cấp thôn.

 

Về hệ thống tổ chức, từ năm 1993 đến tháng 2/2002 hệ thống Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng được hình thành theo ngành dọc: Cấp tỉnh có Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cấp huyện, thành phố có các Trạm Khuyến nông. Từ tháng 3 năm 2002 hệ thống khuyến nông tỉnh Lâm Đồng có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, các Trạm khuyến nông huyện được đổi thành Trung tâm Nông nghiệp huyện do UBND huyện quản lý. Do đó, hoạt động theo mô hình Trung tâm Nông nghiệp cấp huyện cũng gặp không ít khó khăn, nhiều bất cập và vướng mắc. Đó là, khó khăn trong quá trình chỉ đạo, quản lý chuyên ngành cũng như sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cấp tỉnh với cấp huyện. Đặc biệt, đối với công tác khuyến nông, có sự vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về tổ chức hệ thống khuyến nông theo tinh thần Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông.

 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng hoạt động với chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn Tỉnh. Với vai trò nhiệm vụ của mình, trải qua 20 năm hoạt động, công tác khuyến nông đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và công cuộc xóa đói - giảm nghèo, xây dựng NTM của tỉnh. Cụ thể trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai được 1.130 chương trình khuyến nông trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản sau thu hoạch và khuyến công. Tổ chức 1.457 lớp tập huấn kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện… với 1.457 lớp cho 51.912 lượt người tham sự. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2002 – 2012, Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố đã thực hiện trên 5.348 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn 227.000 lượt người và trên 1.100 cuộc với 31.420 lượt người tham dự. Các Trung tâm huyện thực hiện trên 5.000 điểm mô hình trình diễn với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, khuyến công, thủy sản. Ngoài ra, trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã xây dựng và phát sóng 119 băng hình kỹ thuật chuyên mục khuyến nông phát sóng trên đài Truyền hình tỉnh. In ấn 30.600 tập san Bản tin Khuyến nông, 220.000 tài liệu kỹ thuật, tổ chức 910 cuộc hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm cho 28.715 lượt cán bộ khuyến nông và bà con nông dân.

 

Thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông đang tích cực cùng với các cấp, các ngành, các địa phương tham gia các hoạt động nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng các xây nông thôn mới bằng nhiều hình thức như xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới xuống các địa phương nhằm nhân rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất các loại cây trồng vật nuôi chủ lực, tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và nhân dân...

Nhìn chung, trải qua chặng đường 20 phát triển, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã phát huy vai trò và với chức năng nhiệm vụ của mình làm tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn Tỉnh. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của ngành, của tỉnh. Là người bạn gần gũi, tin cậy của nhà nông, là cầu nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa kết quả nghiên cứu và sản xuất, là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.

 

Văn Phương – TTKN Lâm Đồng


Visitors:
37659121

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO