Đang Online:
1.207

Đã truy cập:
92.585.444
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 9, từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(24/02) 

Thứ 3

(25/02) 

Thứ 4

(26/02) 

Thứ 5

(27/02) 

Thứ 6

(28/02) 

Thứ 7

(29/02)

Chủ nhật

(01/03)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh
 

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài
Đi công tác nước ngoài Đi công tác nước ngoài Đi công tác nước ngoài
Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan

Sáng:Họp Kỹ năng nghề tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều:Làm việc tại Cơ quan

Sáng:Họp nông thôn mới

Chiều:Làm việc tại Cơ quan

Sáng:Họp DA LED của Mỹ

Chiều:Làm việc tại Cơ quan

Hội nghị an toàn sinh học tại Đồng Tháp (dự kiến)


TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
             
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Sáng:Làm việc tại Cơ quan

Chiều:Chuyến bay đi Cần Thơ

Đi công tác Tiền Giang Làm việc tại Cơ quan    
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Sáng:Họp tổng kết Đảng tại Bộ

Chiều:Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan
TP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
PTP. Khuyến ngư
Đặng Xuân Trường
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
Nghỉ phép Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
Đi công tác Kiên Giang Đi công tác Kiên Giang Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    

Các tin khác
 
   
Scroll