Đang Online:
396

Đã truy cập:
76.875.040
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 42, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(14/10) 

Thứ 3

(15/10) 

Thứ 4

(16/10) 

Thứ 5

(17/10) 

Thứ 6

(18/10) 

Thứ 7

(19/10)

Chủ nhật

(20/10)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh
Sáng: Họp tại Bộ
Chiều:Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan
Đi công tác Hưng Yên Đi công tác Kiên Giang
Đi công tác Kiên Giang


Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Đi công tác Hải Dương Làm việc tại Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Đi công tác Bắc Giang (Kiểm tra DA) Đi công tác Sơn La
Đi công tác Hà Nam (Lịch Thứ trưởng Phùng Đức Tiến) Hội nghị DTLCP tại Bộ Đi công tác Nam Định (HN nông thôn mới) Đi công tác Nam Định (HN nông thôn mới)

TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 
 Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 
 Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan    
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
 Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan   Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
 Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
 Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Sáng: Họp tại Vụ KHCN & MT
Chiều: Làm việc tại Cơ quan
 Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
 Làm việc tại Cơ quan   Làm việc tại Cơ quan   Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. Khuyến ngư
Nguyễn Văn Lung
Làm việc tại Cơ quan
 Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
 Đi công tác Tây Ninh

Đi công tác Tây Ninh
 Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
 Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
 Làm việc tại Cơ quan  Đi công tác Ninh Thuận Đi công tác Ninh Thuận Đi công tác Ninh Thuận Làm việc tại Cơ quan    

Các tin khác
 
   
Scroll