Đang Online:
946

Đã truy cập:
96.980.543
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 15, từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(06/4) 

Thứ 3

(07/4) 

Thứ 4

(08/4) 

Thứ 5

(09/4) 

Thứ 6

(10/4) 

Thứ 7

(11/4)

Chủ nhật

(12/4)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh
Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

 
Làm việc tại Cơ quan
Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
Làm việc tại Cơ quan            
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
Làm việc tại Cơ quan            
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
TP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
PTP. Khuyến ngư
Đặng Xuân Trường
Làm việc tại Cơ quan            
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    

Các tin khác
 
   
Scroll