vi-VNen-US


Quảng Nam: Phát triển nông lâm kết hợp – hướng đi bền vững cho vùng đất dốc
Updated at:  14:17 06/12/2011


Năm 2010, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Nam đã xây dựng mô hình trình diễn tại các huyện Hiệp Đức, Đại Lộc và Tiên Phước với diện tích 24 ha.

Đây là các mô hình bố trí cây trồng theo phương thức nông lâm kết hợp: mô hình dó bầu xen chuối với mật độ 2.000 cây/ha (1.000 cây dó bầu xen 1.000 cây chuối) và mô hình keo lai hom xen chuối với mật độ 3.000 cây/ha (2.000 cây keo lai hom xen 1.000 cây chuối). Đến nay, cây trong các mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, tỉ lệ sống trên 90%.

Để có cơ sở đề xuất và khuyến cáo nhân rộng các mô hình này trong thời gian đến, chúng tôi đã tiến hành điều tra, thu thập các số liệu cần thiết để hạch toán kinh tế thử nghiệm mô hình keo lai hom xen chuối so với mô hình trồng keo lai hom thuần (mật độ trồng 2.000 cây/ha). Cả hai mô hình này đều có chu kỳ kinh doanh là 7 năm (2010 ÷ 2018), riêng cây chuối thu hoạch 2 vụ quả/2 năm đầu. Dựa vào các chỉ tiêu tính toán: BPV, CPV, NPV, BCR, IRR và các hệ số lạm phát (có tính dự phòng giá, tính dự phòng khối lượng) và tỉ lệ lãi suất vay ngân hàng (r) để đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình. Sau đó đối chiếu và so sánh các chỉ tiêu với nhau, đặc biệt dựa vào so sánh chỉ tiêu IRR với tỉ lệ lãi suất vay ngân hàng để xác định hiệu quả kinh tế của từng phương thức canh tác. Kết quả hạch toán kinh tế cho thấy: Sau 7 năm mô hình trồng keo lai hom thuần có tổng doanh thu khoảng 70 triệu đồng/ha, trừ tất cả các khoản đầu tư (giống, vậ tư, công lao động…) 32 triệu đồng/ha thì mô hình có lãi 38 triệu đồng/ha và chỉ số IRR = 26,58%. Trong khi đó mô hình nông – lâm kết hợp keo lai hom xen chuối có tổng doanh thu khoảng 130 triệu đồng/ha, trừ tất cả các khoản đầu tư 50 triệu đồng/ha thì lãi ròng thu được từ 80 triệu đồng/ha và chỉ số IRR = 67,15%. Nếu so sánh chỉ số IRR của hai mô hình với nhau và với tỉ lệ lãi suất vay ngân hàng (r) thì chúng ta đánh giá được hiệu quả kinh tế của từng mô hình.

Về nguyên tắc, tất cả các mô hình canh tác muốn có hiệu quả cao đều cùng có chung đặc điểm là có sức sản xuất cao, mang tính bền vững và phù hợp với mức độ chấp nhận của người nông dân. Ở đây, các mô hình bố trí trồng thuần có nhược điểm là không khai thác hết hiệu quả sử dụng đất do không trồng xen các loại cây nông nghiệp ngắn ngày trong giai đoạn đầu khi rừng chưa khép tán nhằm vừa khống chế thực bì chèn ép, cạnh tranh không gian dinh dưỡng với cây rừng trồng; lại vừa giữ ẩm cho đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. Đồng thời, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình. Còn các mô hình nông – lâm kết hợp được bố trí trồng xen các loài cây nông nghiệp, cây ăn quả ngắn ngày trong giai đoạn đầu đã khắc phục các nhược điểm trên. Vì vậy, trong những năm đến cần phải tiếp tục duy trì đầu tư, phát triển và nhân rộng sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân; đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, làm tăng nhanh độ che phủ, cải thiện môi trường sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng trung du, miền núi Quảng Nam.

Nguyễn Hữu Phước - TTKN-KN Quảng Nam

Visitors:
37495177

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO