vi-VNen-US


Sơn La: Hiệu quả từ tập huấn hiện trường về nuôi trồng thuỷ sản
Updated at:  10:51 02/02/2012


Tập huấn hiện trường (Farmer Field School) là một trong những hình thức đào tạo nghề cho nông dân, được tổ chức tại hiện trường theo chu trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi và phù hợp với đối tượng đào tạo.

Khi tham gia khóa học, học viên được tập huấn ít nhất 5 lần theo tiến độ công việc sản xuất nuôi trồng của từng giống thuỷ sản. Buổi học đầu tiên, học viên được trao đổi về lý thuyết tại hội trường. Các buổi tiếp theo sẽ được thực hiện tổ chức tại nơi có mô hình trình diễn nhằm giúp học viên có cơ hội trực tiếp thực hành theo tiến độ triển khai mô hình và chu trình sản xuất nuôi trồng thuỷ sản.

Trong 4 năm qua (từ năm 2008 – 2011), tỉnh Sơn La đã tổ chức được gần 500 khoá tập huấn hiện trường về nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm 4 chủ đề chính là: kỹ thuật ương nuôi cá giống; nuôi cá ao bán thâm canh; nuôi cá ruộng kết hợp cấy lúa và nuôi tôm càng xanh. Chương trình đã được triển khai tại 5 huyện thuộc vùng dự án. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông Sơn La chỉ đạo triển khai tại 3 huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn; Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản chỉ đạo triển khai tại 2 huyện Sông Mã, Thuận Châu.

Hàng năm, mỗi huyện tổ chức các khoá tập huấn tại 3 - 5 xã, mỗi xã thực hiện từ 3 – 4 chủ đề. Mỗi khoá tập huấn tập trung vào 1 chủ đề và có 20 học viên tham gia; trong đó có 3 đại diện tham gia xây dựng mô hình trình diễn làm hiện trường tập huấn cho khoá học. Đến nay, Sơn La có trên 6.500 hộ nông dân nghèo nuôi trồng thuỷ sản được tham gia các khoá tập huấn hiện trường như hộ ông Quàng Văn Pầng ở bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, hộ ông Hà Văn In ở bản Mé, xã Mường Bon, hộ ông Hoàng Văn Ngoan ở bản Nà Dong, xã Chiềng Ve, hộ bà Lò Thị Dong ở bản Kho Vàng, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, hộ ông Tòng văn Hoàng ở bản Đấu Mường, xã Mường Bon và hộ Lò Văn Đào ở bản Khóong, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu.

Chương trình tập huấn hiện trường về nuôi trồng thuỷ sản đã giúp nông dân có thể áp dụng kiến thực tập huấn ngay vào thực tế sản xuất của gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cách làm cũ, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống, xoá đói, giảm nghèo.

Thanh Nhàn


Visitors:
37495177

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO